From the Far East to the Middle East, North Africa, and Europe. Poles from Manchuria in the Ranks of the Polish Armed Forces, 1939–1945 (II)

Main Article Content

Mariusz Borysiewicz

Abstract

The history of Poles originating from Manchuria who participated in the 1939 Defensive War, and in the combat operations of the Independent Carpathian Rifle Brigade, as well as other units of the Polish Armed Forces in the West, is not only a glorious card in the history of Polish diaspora in Manchuria, but it also marks strength of the Polish Army and a nation which was forced to fight for its survival in particularly difficult conditions of World War II. The heroic attitude of many Poles from Manchuria fighting in the Polish Army is all the more remarkable that some of them knew Poland only from the stories told them by their parents or teachers, however after its fall in 1939 they were ready to fight for its liberation.

Article Details

Section
Articles

References

„Journal of the Society for Army Historical Research” 2005, t. 83.
„Manchuria. A Semi-monthly Publication of the Manchuria Daily News” 1938, t. 4.
Bahnam T., We Shall Suffer There. Hong Kong’s Defenders Imprisoned, Hong Kong: Hong Kong University Press 2009.
Barron J.B., Palestine. Report and General Abstracts of the Census of 1922, Jerusalem: Printed at Greek Convent Press 1923.
Bielatowicz J., Zarys dziejów Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, w: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, red. G. Korczyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza Mireki 2014.
Cabanowski M., Tajemnice Mandżurii. Polacy w Harbinie, Warszawa: Muzeum Niepodległości 1993.
Craigie R., Behind the Japanese Mask, London: Hutchinson and Company 1945.
Deog K.Y., Kolonia polska w Mandżurii 1897-1949, Kraków: PROMO 2001.
Drozdowski M.M., Ameryka Północna. Studia, t. 2, Warszawa: PWN 1978.
Górski W., Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino, Warszawa: MPG 1992.
Government of Palestine, Department of Statistics, Village Statistics, April, 1945, Jerusalem: Department of Statistics 1945.
Grochowski A., Tobrukczyk z Harbina. Wspomnienie o Walentym Kuczyńskim, w: Losy pedagogów polskich na Wschodzie, red. E. Walewander, Warszawa: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód 2002.
Grochowski K., Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin: Harbin Daily News Press 1928.
Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. 2, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2001.
Grzybowski K., Oblicze Brygady Karpackiej, w: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, red. G. Korczyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza Mireki 2014.
His Majesty’s Stationery Office, The Tiger Triumphs. The Story of Three Great Divisions in Italy, London: H.M.S.O. 1946.
Kajdański E., Wspomnienia z mojej Atlantydy, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013.
Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2001.
Kałuski M., Polacy w rosyjskiej Mandżurii, „Studia Polonijne” 22 (2001).
Kałuski M., Polska – Chiny 1246-1996, Warszawa: Verbinum 2004.
Khalidi W., All That Remains. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington: Institute for Palestine Studies 1992.
Knopek J., Przemiany zbiorowości polonijnych w Azji, „Dzieje Najnowsze” 32 (2000), z. 1.
Kopański S., Urywki z pamiętnika, w: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, red. G. Korczyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza Mireki 2014.
Kopański S., Wspomnienia wojenne 1939-1946, Warszawa: Bellona 1990.
Kosińska A., Udział Polonii harbińskiej w drugiej wojnie światowej, w: Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010.
Kotkowski Z., Na kontynencie afrykańskim. Oddział Służby Transportowej S.B.S.K. i głosy na drogach brygady. W 30-ą rocznicę (1942-1972) zakończenia działań bojowych Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (S.B.S.K.) w Afryce Północnej, Londyn: Hornsey Printers 1972.
Kruszyński M., Ambasada RP w Moskwie 1921-1939, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2010.
Leitgeber W., It speaks for itself. What British war leaders said about the Polish armed forces, 1939-1946. Selections from communiqués, speeches, messages and press reports, London: Polish Forces, Press Bureau 1947.
Mills E., Census of Palestine 1931. Population of Villages, Towns and Administrative Areas, Jerusalem: Printed by the Greek Convent and Goldberg Presses 1932.
Mowbray Tate E., Transpacific Steam. The Story of Steam Navigation from the Pacific Coast of North America to the Far East and the Antipodes, 1867-1941, London: Rosemont Publishing and Printing Corporation 1986.
Neja J., Harbin jako przestrzeń życia i działalności Polonii mandżurskiej, w: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, red. A. Furier, Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2008.
Neja J., Polacy w Mandżurii, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 3.
Office of the Assistant Secretary of War, War Department, War Report. Office of Strategic Services (OSS), Washington: United States, War Department 1949.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A., Historia stosunków polsko-japońskich, Warszawa: Bellona 1996.
Polish Government Information Center, Polish Facts and Figures, New York: Press Office 1944.
Skóra W., Placówki MSZ Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941 na tle dziejów Chin i Mandżurii (Mandżukuo). Szkic do problemu, w: Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk: Akademia Pomorska 2016.
Stroński S., The Atlantic Charter. No territorial guarantees to aggressors, no dictatorships, London: Hutchinson 1944.
Szymański J., Opieka duszpasterska nad Polakami w Harbinie, „Studia Polonijne” 38 (2017).
Tomaszewski W., Harbińczycy w SBSK, „Ułan Karpacki” 1983, nr 97, za: M. Cabanowski, Tajemnice Mandżurii. Polacy w Harbinie, Warszawa: Muzeum Niepodległości 1993.
Wańkowicz M., Bitwa o Monte Cassino, t. 2, Rzym: Wydawnictwo Oddziału Kultury i Prasy 2 Polskiego Korpusu 1947.
Winiarz A., Działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Harbinie (1942-1945), „Rocznik Polonijny” 1984-1985.
Wojas B.Z., Dzieje Polonii Charbińskiej, „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1974, nr 30 (250).
Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego 1952.
Zanoziński J., Harbińczycy w szeregach brygady, w: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, red. G. Korczyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza Mireki 2014.