Parish Jubilee Books as a Source for Scientific Research

Main Article Content

Maria Anna Furtak

Abstract

American Polonia has rich history and can be proud of many achievments on various fields of culture. Among them are jubilee books of Polish ethnic parishes, which have been published since the end of 19th century in order to commemorate important events of Polish neighborhoods. These jubilee publications characterize with bunch of information and disclose many parochial questions, relevant also to whole American Polonia. Hence they are important source of scientific research for historians, art historians, sociologist and other American Polonia researchers.


This article aims to show the Polish parishes jubilee books in United States phenomenon, what they are, why they were prepared and what are their main features as well as – their importance and role in modern science.

Article Details

Section
Articles

References

Buczek D.S., Parafia polsko-amerykańska jako czynnik amerykanizujący, „Studia Polonijne” 6(1983).
Fox P., The Poles in America, New York 1922.
Kopytko W., Konsolidacja wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1929.
Madaj M.J., The Polish Immigrant and the Catholic Church in America, “Polish American Studies” 6(1949), nr 1-2.
Nir R., Źródła do historii Polonii, Orchard Lake 1982.
Okołowicz J., Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed I wojną światową, Warszawa 1920.
Osada S., Jak się kształtowała polska dusza wychodźstwa w Ameryce, Pittsburgh 1930.
Pakowska M.L., Księgi parafialne jako cenny materiał, https://polona.pl/item/biuletyn-polski-1944-nr-26-nr-272-5-lutego 1944,ODIyNzc3MzU/0/#info:metadata [dostęp: 11.02.2019].
Radzilowski J., A Social History of Polish-American Catholicism, „U.S. Catholic Historian” 27(2009), nr 3.
Symonolewicz-Symmons K., Ze studiów nad Polonią amerykańską, Warszawa: KAW 1979.
Taras P., Parafia polonijna jako instytucja duszpasterska i problemy wynikające z jej struktury i funkcji, „Studia Polonijne” 2(1977).