Civil law contracts at school – an outline

  • Adam Balicki Off-Campus Faculty of Legal and Economic Science of the John Paul II Catholic University of Lublin at Tomaszów Lubelski
Keywords: civil law; civil code; contracts; nominate contracts; innominate contracts; Teachers’ Charter; employment; school

Abstract

The article concerns various civil law contracts and employment relationships that can be concluded in Polish schools. The author points to the regulations of the Teachers’ Charter and other legal acts that refer to this matter. The competences of a school head are also outlined in the article. Subjects authorised to enter into contracts on behalf of schools are mainly school running bodies but in real life school circumstances, it is the school head that is authorised to enter into such contracts.

References

Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J.: Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2009.

Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.

Dmowski S., Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa 2007.

Dubowik A.: Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, “Praca i zabezpieczenia społeczne” 2007, No 9, pp. 18-26.

Gawlik B.: Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa–Kraków 1974.

Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, ed. G. Bieniek, vol. I-II, Warszawa 2007.

Król A., Kuzior P., Łyszczarz M.: Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Warszawa 2009.

Kurzyna-Chmiel D.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa 2009.

Liszcz T.: Prawo pracy, Warszawa 2007.

Pilich M.: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.

Radwański Z.: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007.

Stelina I.: Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005.

Published
2020-08-26
Section
Articles