The Influence of Socio-Economic Transformations on the Family Life

  • Marian Pokrywka The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: family; human capital; labor; pro-family policy

Abstract

The family life – like the whole of man’s existence – is affected by socio-economic conditions. There is an interdependence between the family and socio-economic life. Today attention in modern societies is first and foremost directed at the individual. Therefore the family is no longer supposed to play such an important role of a social institution. Consequently the family is forgotten by economists who are more willing to use the concept of the “resident individual” than the specific concept of the family. Meanwhile it is in the family that one should seek the first strategic source of resources for society, mainly by the reconstruction of society, balancing redistribution, creating human capital, and protection of weak individuals. The family as the basic community needs an appropriate organization of socio-economic life. We mean here especially such an organization of labor that would take into account the needs and the rhythm of family life. In order to properly function and fulfill its mission, the family should be provided with just wages for its labor. In the context of the family life just wages is thought to be such that suffices to establish and maintain one's family and safeguard its future. The family for its development does not need to be cared for from time to time, but its needs permanent solutions in the form of the state's active pro-family policy based on the principle of subsidiarity. The pro-family policy must transcend the concern about the family’s material situation, and tend to protect its subjectivity and identity. It is necessary to make families themselves better aware of their own role of coauthors of the pro-family socio-economic policy.

References

JohannesPaul II: Enzyklika Laborem exercens. Vatikan 1981.

JohannesPaul II: Enzyklika Centesimus annus. Vatikan 1991.

JohannesPaul II: Apostolisches Schreiben Familiaris consortio. Vatikan 1981.

JohannesPaul II: Brief an die Familien Gratissimam sane. Vatikan 1994.

Benedikt XVI: Enzyklika Caritas in veritate. Vatikan 2009.

Benedikt XVI. Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin „Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu” (Mediolan, 3.06.2012). OsRomPol 33:2012 Nr. 7-8 S.22-23.

Burgos J. M.: Rodzina wobec przemian. Polnische Übersetzung: M. Masny. „Społeczeństwo” 6:1996 Nr. 1 S. 85-98.

Campanini G.: Polityka prorodzinna i elastyczne zatrudnienie. Polnische Übersetzung: J. Merecki. „Społeczeństwo” 10:2001 Nr. 2 S.205-216.

Dyczewski L.: Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr. 3 S. 311-326.

Gocko J.: Elementy polityki prorodzinnej państwa. In: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 S. 27-43.

Lecailon J.-D.: Społeczne i ekonomiczne znaczenie rodziny. Polnische Übersetzung: T.Żeleźnik. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr. 1-2 S. 31-37.

Majkowski W.: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 1997.

Mejía J.: Rodzina i praca w nauce społecznej Kościoła. Polnische Übersetzung: M. Kurowska. „Społeczeństwo” 5:1995 Nr. 1 S. 21-32.

Novak M.: Rodzina i ekonomia w XXI wieku. Polnische Übersetzung: M. Masny. „Społeczeństwo” 7:1997 Nr 1-2 S. 75-87.

Pokrywka M.: Moralne problemy bezrobocia. „Theologica Thoruniensia” 4:2003 s. 223-234.

Pokrywka M.: Prawa reprodukcyjne. In: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Hg. K. Jeżyna, T.Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 S. 115-126.

Pokrywka M.: Rodzina „szkołą cnót społecznych”. RTM 4(59):2012 S.151-167.

Smereczyńska M.: Rodzina podmiotem działalności państwa i organizacji pozarządowych. In: Rodzina jako Kościół domowy. Hg. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 S. 571-582.

Toso M.: Rodzina w oświetleniu nauki społecznej Kościoła. Polnische Übersetzung: T.Żeleźnik. „Społeczeństwo” 14:2004 Nr. 2 S. 239-276.

Zamagni S.: Rodzina jako podmiot gospodarczy. Polnische Übersetzung: P. Borkowski. „Społeczeństwo” 3:2003 Nr. 2 S. 229-250.

Published
2021-01-13
Section
Articles