The Ethics of a Care in Medicine

  • Tomasz Picur The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: care; medicine; relationship doctor–patient; feminism

Abstract

The ethics of a care is relatively a new model of medical ethics being in intention of its representatives a reasonable compromise between a radical ethics of sancticity of life and a conformist ethics of quality of life. This conception creates its attraction appealing to humanistic values and relation to contemporary thought stream. Although a concern for the patient was always in medicine a positive and desired attitude, therefore the fact of giving it the status of a superior value may cause the acts posing a threat to health or life of the sick (for example: euthanasia in the name of care). This article brings closer the main theses of the presented model and contains an attempt of its moral evaluation.

References

Baran B.: Saga Heideggera. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1988.

Dobrowolska B.: Wprowadzenie do medycznej etyki troski. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA 2010.

Gadacz T.: Znaczenie idei Boga w filozofii Lévinasa (przedmowa). W: E. Lévinas. O Bogu, który nawiedza myśl. Tłum. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak 1994 s.7-36.

Gensabella Furnari M.: Dolore/sofferenza. W: Enciclopedia di bioetica e sessuologia. Red. G. Russo. Torino: Editrice ELLEDICI 2004 s.689-694.

Grimshaw J.: Czy istnieje etyka kobieca? Tłum. A. Jedynak. W: Przewodnik po etyce. Red. P. Singer. Warszawa: Książka i Wiedza 2002 s.537-546.

Heidegger M.: Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa: PWN 1994.

Lévinas E.: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M.Kowalska. Warszawa: PWN 2002.

Lévinas E.: Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp'em Nemo. Tłum. B. Opolska-Kokoszka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1991.

Lévinas E.: Istniejący i istnienie. Tłum. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo HOMINI 2006.

Lévinas E.: O Bogu, który nawiedza myśl. Tłum. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak 1994.

M c Cance T. V., McKenna H. P., Boore J. R. P.: Caring: theoretical perspectives of relevance to nursing. „Journal of Advanced Nursing” 24:1999 nr 30 z. 6 s. 1388-1395.

Michalski K.: Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.

Słownik języka polskiego. T. 3: R-Z. Red. M. Szymczak. Warszawa: PWN 1998.

Szewczyk K.: Bioetyka. Medycyna na granicach życia. Warszawa: PWN 2009.

Szewczyk K.: Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej. Warszawa−Łódź: PWN 2001.

Ślęczka K.: Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Wydawnictwo Książnica 1999.

Tschudin V.: Ethics in Nursing. The Caring Relationship. Oxford: Butterworth−Heinemann 2011.

Vardy P., Grosch P.: Etyka. Poglądy i problemy. Tłum. J. Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka 1995.

Published
2021-01-13
Section
Articles