The Gender Revolution as Neomarxism

  • Krzysztof Butowski Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: Marxism; gender ideology; gender revolution; new man; social control

Abstract

This paper seeks to present the genesis and essence of the gender ideology and the contemporary cultural revolution that is based on it and was initiated in the 1950s. This revolution is a continuation and mutation of the Marxist Proletariat revolution whose theoretical foundation was established by Karl Marx’s socio-political and economic doctrine. The ultimate of the communist system based on it was to ensure the absolute power for its leaders. The author seeks to justify a thesis that the ultimate (although implicit) goal of the gender revolution is also to take control over man. Its means, however, to accomplish it is not take over the political authority but to sexualize man, beginning from the affirmation of his right to choose sex irrespective of his biological sex. It seems that sexual freedom is almost an imperceptible form of power over man.

References

Alberoni A.: Wygnać Chrystusa. Tłum. A. Żdżarska. Warszawa: Wydawnictwo Rosikon Press 2007.

Beauvoir de S.: Druga płeć. Tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski 2003.

Bäcker R.: Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek. Toruń: Wydawnictwo Index Books 1992.

Bocheński J. M., Lewica, religia, sowietologia. Warszawa: AWM 1996.

Bojar H.: Mniejszości społeczne na polskiej scenie publicznej lat dziewięćdziesiątych: między kulturą a polityką. W: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Red. M. Kempny, A. Kapaciak, S. Łodziński, Warszawa: Oficyna Naukowa 1997 s.153-171.

Buchanan P. J.: Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji. Tłum. D. Konik, J. Morka, J. Przybył. Wyd. II poprawione. Wrocław: Wydawnictwo Wektory 2006.

Danncker M.: Sexualwissenschaftliches Gutachten zur Homosexualität. W: Die Rechtstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Red. J. Basedow, P. Dopffel, K.J.Hopt. Tübingen: Mohr Siebeck 2000.

JanPaweł II: Encyklika Centesimus annus. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej 1996.

JanPaweł II: Encyklika Fides et ratio. Poznań: Pallottinum 1998.

Jones E. M.: Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Tłum. J. Morka. Wrocław: Wydawnictwo Wektory 2013.

Kuby G.: Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności. Tłum. D. Jankowska, M.Urban. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2007.

Kuby G.: Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Tłum. D.Jankowska, J. Serafin. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2013.

Neusch M.: U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Tłum. A.Turowiczowa. Paryż: Éditions du Dialogue. Société D'éditionis Internationales 1980.

Pieper A.: Feministische Ethik. W: Angewandte Ethik. Eine Einführung. Red. A. Pieper, U. Thurnherr, München: Verlag C. H. Beck 1998 s. 338-359.

Prager D.: Dlaczego judaizm odrzucił homoseksualizm. Rewolucja seksualna judaizmu. Tłum. T. Hołówka. W: Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa. Red. T. Huk. Warszawa: Werbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów 2000 s. 81-100.

Rosenberg M.: Jak wymyślono homoseksualistę. Tłum. T. Hołówka. W: Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa. Red. T. Huk. Warszawa: Werbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów 2000 s. 101-114.

Styczeń T., Szostek A.: Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne implikacje marksistowskiej soteriologii. W: T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki. Wyd. II poprawione. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1995 s. 205-226.

Spaemann R.: Wprowadzenie. W: G. Kuby. Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Tłum. D. Jankowska, J. Serafin. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2013 s. 7-9.

Szyszkowska M.: Etyka. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza 2010.

Tokarczuk O.: Wstęp. W: J. Butler, Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości. Tłum. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008 s. 5-10.

Wierzbicki M. A.: Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Wróbel J.: Transseksualizm. Aspekt etyczny. „Ateneum Kapłańskie” 85:1993 t. 120 z.504 (2) s. 302-317.

Published
2021-01-13
Section
Articles