Moral Obligation of a Burial of a Body of a Dead-Born Child

  • Piotr Kieniewicz The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: unborn; child; the dignity of human person; death; burial

Abstract

The dignity of human person demands – among other things – that in case of one's death a proper burial is given. This obvious obligation seems to be somehow suspended, when it is an unborn child, who dies. Meanwhile, the Church is the only institution, which consequently defends the dignity and life of every unborn child. Its canon and liturgical law explicates strong conviction, that every human person's dignity should be respected, also by a burial. Surprisingly, not all in the Church seem to appreciate that approach. The present study is to remind all about that moral obligation of this final sign of respect toward unborn.

References

Barton - Smoczyńska I.: O dziecku, które odwróciło się na pięcie. Łomianki: NAF 2006.

Dyczkowski A.: Instrukcja ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z 15.11. 2007.

Instrukcja dla Diecezji Kaliskiej: Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem. Kalisz 21.04. 2007.

Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych. W: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka 19982 s.23-29.

Jan Paweł II: Przem. „Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność”. OsRomPol 6(264):2004 s. 21.

Jędrzejczyk M.: Prawo do pogrzebu dziecka. „Nasz Dziennik” 28.11.2012. naszdziennik.pl/wp/16289,prawo-do-pogrzebu-dziecka.html (dostęp 30.12.2012).

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum 1992.

Katolo A.: Embrion ludzki – osoba czy rzecz? Status i moralne prawa nienarodzonego we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim II. Lublin−Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2000.

Kiełtyka R.: Wartość(nie)chcianego życia. Status antropologiczny płodów i noworodków anencefalicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.

Kiernikowski Z.: Wskazania dla duszpasterzy w sprawie pogrzebu i pochowania dzieci utraconych. Siedlce 2.11.2009.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum 1983.

Machinek M.: Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia. Olsztyn: „Hosianum” 2004.

Machinek M.: Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia. Olsztyn: „Hosianum” 2004.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19 I 2007). Tł. J. Królikowski. Poznań: Pallottinum 2008.

Morciniec P.: Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich. Opole: RW WTOP 2009.

Otowicz R.: Etyka życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego. Kraków: Wydawnictwo WAM 1998.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwrzania. Dz. U. 2012 nr 252 poz. 1697.

Statuty II Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Nr 613 par. 2: Instrukcja dotycząca pogrzebu dziecka. Poznań 23.11.2008.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 (ze zmianami uchwalonymi 26 maja 2011). Dz.U. 2011 nr 144 poz. 853).

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne. W: Obrzędy pogrzebu s. 10-22.

Published
2021-01-07
Section
Articles