Transhumanism - Between Utopia, Biotechnology and Gnosis

  • Krzysztof Adamski Higher Theological Seminary of the Świdnica Diocese
Keywords: transhumanism; technological singularity; artificial intelligence; biotechnology; transhuman; posthuman

Abstract

Transhumanism is a relatively new trend of thought, combining philosophical anthropology and science fiction. Bioethically speaking, this stance bears a clear semblance of eugenics. The transhumanist idea occurred in the Western world about two decades ago. This text attempts to survey the transhumanist ideas in the perspective of the anthropological norm. It tries to explain the basic concepts in the transhumanist realm and to show a wider context in which these concepts are postulated. The historical outline of transhumanism functions as an introduction to the presentation of a new vision of the human being. Its goal is also to acquaint the reader with the most prominent figures representing this doctrine. Presenting the proponents of the contemporary idea of homo perfectus is to help the author evaluate morally the doctrine on the grounds of social philosophy and the Catholic moral anthropology.

References

Alberoni R.: Wygnać Chrystusa. Tł. A. Żdżarska. Izabelin 2007.

Barbrook R.: Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski. Tł. J. Dzierzgowski. Warszawa 2009.

Bendyk E.: Utopia posthumanizmu. W: P. Żuk (red.). Spotkania z utopią w XX w. Warszawa 2008 s.103-114.

Bendyk E.: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności. Warszawa 2002.

Bostrom N.: A History of Transhumanist Thought. W: www. nickbostrom.com/papers/history.pdf (dostęp 1.12.2012).

Bostrom N.: The Transhumanist FAQ. A general introduction version 2.1. Oxford 2003.

Bostrom N.: Wartości transhumanistyczne. Tł. S. Szostak, E. Binswanger-Stefańska. W: www.racjonalista.pl/kk.php/s,6014 (dostęp 1.12.2012).

Chyrowicz B.: Eugenika. W: A. Muszala (red.). Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła. Radom 2005 s.148-153.

Czernik T.: Proces technicyzacji kultury i jej społeczne implikacje. „Świdnickie Studia Teologiczne” 6:2009 s.69-82.

Davis E.: TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji. Tł. J. Kierul. Poznań 2002.

Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Tł. Z. Kasprzyk. Kraków 2011.

Emilianienko W. [ЕМЕЛЬЯНЕНКО В.].: Постчеловеки идут. W: www.profile.ru/items_23833 (dostęp 1.12.2012).

Fukujama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Tł. B.Pietrzyk. Kraków 2008.

Fukujama F.: Transhumanism. W: www.foreignpolicy.com/articles/2004/09/01/transhumanism (dostęp 1.12.2012).

Halík T.: Wzywany czy niewzywany Bóg tutaj się zjawi. Tł. A. Babuchowski. Kraków 2006.

Heller M.: Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego. Kraków 1994.

Hughes J.: Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future. New York 2004.

Huxley A.: Nowy wspaniały świat. Tł. B. Baran. Warszawa 2010.

Jeżyna K.: Prymat etyki nad techniką w cywilizacji miłości. W: J. Nagórny, P. Kieniewicz (red.). Geny – wolność zapisana? Przesłanie moralne Kościoła. Lublin 2005 s.105-118.

Mazurek S.: Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy. Warszawa 2008.

Muchowska A.: Eugenika a transhumanizm. Nowe środki i stare cele. W: R. Stefański, A. Zamojski (red.). Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym. Egzystencja – ideologia – moralność. Toruń−Kielce 2010 s.357-364.

Nasternak A.: Biotechnologia jako problem społeczeństwa informacyjnego, na przykładzie koncepcji „końca człowieka” Francisa Fukujamy. W: R. Stefański, A. Zamojski (red.). Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność. Toruń−Kielce 2010 s.350-356.

Sarka R.: Svedomie, roboetika a transhumanizmus. W: www. teologicketexty.cz/casopis/2009-4/Svedomie-roboetika-a-transhumanizmus.html (dostęp 1.12.2012).

Stefaniak Ł.: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne. Lublin 2011.

Van Melsen A. G.: Nauka i technologia a kultura. Tł. S. Zalewski. Warszawa 1969.

Wieczorek B.: Transhumanizm utopia cyborgizacji człowieka. „Fronda” 40:2006 s.14-28.

Woods T. E.: Jak Kościół katolicki zbudował Zachodnią Cywilizację. Tł. G. Kucharczyk. Kraków 2006.

Published
2021-01-07
Section
Articles