The Church and the Cultural Changes in the Wake of Globalization

  • Krzysztof Jeżyna The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: globalization; culture; morality

Abstract

The phenomenon of globalisation is dynamic, and develops mostly through market-related mechanisms and information technology. Globalization creates new social circumstances and influences all aspects of culture. Globalization processes and population migrations bring about new relationships and enable intercultural exchange. At first, the economic issues were considered central for globalization processes. In time, cultural change was acknowledged as equally important. Recognizing the economic and the cultural aspects of the globalization phenomena made the researchers launch studies on the influence of the market-related mechanisms on culture. The deeper insight into the cultural aspect of globalization enabled highlighting the personalistic aspect of culture, that is the value of the human being as a source of any social order and the foundation of each cultural system. Considering the phenomenon of globalization together with the impact it has on culture justifies the use of the concept of „globalization of culture.”

References

JanPaweł II: Przem. Globalizacja i etyka (Watykan, 27.04.2001). OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 42-43.

JanPaweł II: Przem. Wobec wyzwań globalizacji (Watykan, 8.11.2001). OsRomPol 23:2002 nr 3 s. 44-45.

JanPaweł II: Przem. Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności (Watykan, 11.11.2001). OsRomPol 22:2001 nr 2 s. 30-31.

JanPaweł II: Przem. Znaczenie kultury dla człowieka, społeczeństwa i ewangelizacji (Watykan, 16.03.2002). OsRomPol 23:2002 nr 6 s. 20-25.

JanPaweł II: Przesłanie z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Idźcie na „areopagi” współczesnej kultury (Watykan, 13.05.2002). OsRomPol 23:2002 nr7-8 s. 9-10.

Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Etyka w Internecie (22.02.2002).

Bołoz W.: Technika i odpowiedzialność. W: Śladami i Boga i człowieka. Księga Pamiątkowa ku czci ks. Prof. Dr. hab. J. Kowalskiego. Red. J.Orzeszyna. Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2000 s. 219-227.

Gocko J.: Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne. Lublin: RW KUL 1996.

Gocko J.: Globalizacja. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005 s. 214-217.

Gocko J.: Potrzeba nowej solidarności. Moralno-społeczne implikacje globalizacji. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K.Jeżyna. Lublin: RW KUL 2000 s. 237-250.

Gowin J.: Globalizacja. „Więź” 54:2003 nr 4(575) s. 9-11.

Mariański J.: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Lublin: TN KUL 1992.

Nagórny J.: Społeczeństwo informacyjne – zagrożenie dla integralności osoby? W: Ks.Janusz Nagórny. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym. [Dzieła Wybrane]. Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wyd. KUL 2010 s. 337-351.

Orzeszyna J.: Globalizacja. W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Red. A. Zwoliński. Radom: POLWEN 2003 s. 159-167.

Życiński J.: Uniwersalne wartości Królestwa Bożego w globalnej wiosce. OsRomPol 23:2002 nr 1 s. 20-21.

Published
2021-01-07
Section
Articles