Solidarity as a Social Virtue

  • Andrzej Derdziuk The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: moral theology; solidarity; aretology; patriotism

Abstract

This paper discusses the notion of solidarity defined as a social virtue and as an attitude displayed by a Christian. John Paul II defined solidarity as „strong and lasting will to get engaged for the benefit of the common good, that is the good of all people and of each person.” Apart from the presentation of the semantic scope of the notion of solidarity and the outline of its historical development in theological studies, the paper presents solidarity as avirtue – an actual manifestation of love towards one's community: it serves the common good, but it also enriches the person who loves his community. The family and the international community are those areas where solidarity is best visible and where it grows. Solidarity manifests itself through political engagement, care for the poor and through patriotic attitudes.

References

Benedykt XVI: Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009.

Benedykt XVI: Encyklika Deus caritas est. Watykan 2005.

D'Agostino F.: Sprawiedliwość między indywidualizmem a solidarnością. „Communio” 2000 nr 5 s. 78-90.

Derdziuk A.: Solidarność. W: Leksykon obywatela. Red. S. Serafin, B. Szmulik. Warszawa 2008 s. 27-28.

Derdziuk A.: Wyobraźnia miłosierdzia. „Ethos” 17:2004 nr 1-2 s. 381-395.

GockoJ.: Potrzeba nowej solidarności. Moralno-społeczne implikacje globalizacji. W:Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. [Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 237-250.

JanPaweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.

JanPaweł II: Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991.

JanPaweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Watykan 1987.

JanPaweł II: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do ludzi morza (11.06.1987). W: Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymki do Ojczyzny. T.2. Kraków 1999 s. 446.

JanPaweł II: Homilia w czasie Mszy świętej dla ludzi pracy (12.06.1987). W: Jan Paweł II w Polsce (8-14 czerwca 1987). Trzecia pielgrzymka do Ojczyzny. Warszawa 1987 s.111-117.

JanPaweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.

Kasper W.: Solidarność jako rys charakterystyczny życia chrześcijańskiego w naszych czasach. „Communio” 10:1990 nr 5 s. 57-67.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej. Watykan 1988.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin 1997.

Nagórny J.: Solidarność. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 490-499.

Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Etyka w środkach społecznego przekazu. Watykan 2004.

Tischner J.: Etyka Solidarności. Kraków 2005.

Published
2021-01-07
Section
Articles