Return to Article Details Paweł Sokołowski. Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2011 ss. 315 Download Download PDF