“Atheistic humanism” - an areligious, anti-religious or religious phenomenon?

  • Aleksander Posacki
Keywords: atheistic humanism; atheism; anti-theism; gnosis; Luciferism; Deicide; homicide

Abstract

The aim of the article is to pose the multi-dimensional problem of atheism, which in various forms is opposed to faith and evangelization in the world. The author suggests that atheism is also a form of religion, from which a different possibility of polemics with atheism follows than in the case when it is only understood as a negation of God. Then a religious key is necessary to understand the multidimensional issue of atheism, which enables one to more efficiently oppose this ideology, as a tool of anti-evangelization in the world.

References

Banasiak B., Integralna potworność. Markiz de Sade – Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”, Łódź−Wrocław: Wydawnictwo Thesaurus 2006.

Bierdajew M., Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, przeł. H. Paprocki, Warszawa: Aletheia 2003.

Camus A., Człowiek zbuntowany, Paris: Instytut Literacki [b.r.w.].

De Lubac H., Dramat humanizmu ateistycznego, przeł. A. Ziernicki, Kraków 2004.

Dostojewski F., Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, wyd. III, Warszawa: PIW 1977.

Ibek P., Ubóstwienie rozumu w starożytnej myśli, w: O wielowymiarowości badań religioznawczych (Człowiek i społeczeństwo XXIX), red. Z. Drozdowicz, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 19-30.

Kaźmierczak Z., Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej, Kraków: Universitas 2000.

Klimowicz T., Poszukujący, nawiedzeni, opętani. Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej, Wrocław 1992.

Kojev A., Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. F.Ś. Nowicki, Warszawa: Aletheia 1999.

Marion J.-L., Bóg bez bycia, przeł. M. Frankiewicz, Kraków: Znak 1996.

Milerski B., Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Łódź 1996.

Nietzsche F., Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, przeł. G. Sowiński, Kraków: Nomos 1996.

Posacki A., „Humanizm sataniczny” u F. Dostojewskiego – na przykładzie postaci Wielkiego Inkwizytora, w: Philosophia rationis magistra vitae, red. J. Bremer, R. Janusz, Kraków: WAM 2005, s. 318-344.

Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986.

Wahl J., Krótka historia egzystencjalizmu, przeł. J. A. Prokopski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2004.

Published
2021-01-13
Section
Articles