New evangelization and culture in the light of Benedict XVI’s thought. Connections and prospects

  • Jacek Rafał Szewczyk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: new evangelization; culture; European culture; secularization; sanctity; saints; dialog

Abstract

The aim of the present article is to make a peculiar synthesis of Pope Benedict XVI’s teaching on modern culture and on new evangelization. Apart from the detailed analyses, the article is focused on showing a broad panorama of the undertaken issues. Starting from a synthetic definition of culture the author points to its close connections with evangelization on the level of the human heart. Then he goes on to show the post-Enlightenment secularism and the false anthropological conception resulting from it as the main sources of the deep crisis of culture, at present especially spread in Europe. Finally the issue of “new evangelization” is discussed with special emphasis on the role of dialog in it, that is supposed to lead to restoration of “full rationality”, more adequate to the human nature, gifted with a craving for God. Also saints and sanctity are pointed to as the basic categories of efficient evangelization and the means that allow stopping further degradation of the cultural environment of man.

References

Benedykt XVI, Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury w Kolegium Bernardynów, „L'Osservatore Romano” 2008, nr 10-11, s. 12-16.

Benedykt XVI, List o pilnej potrzebie wychowania, „L'Osservatore Romano” 2008, nr 4, s. 4-6.

Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną próbą dla Kościoła. [Przemówienie] do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, „L'Osservatore Romano” 2008, nr 4, s. 35-36.

Benedykt XVI, Święci ukazują prawdziwe oblicze Kościoła. [Przemówienie] do postulatorów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „L'Osservatore Romano” 2008, nr 2, s. 45-46.

Benedykt XVI, Świadectwo wierności przemawia bardziej niż słowa. Czuwanie modlitewne w Hyde Parku przed beatyfikacją, „L'Osservatore Romano” 2010, nr 11, s. 37-39.

Benedykt XVI, Święci znakiem skuteczności Ewangelii zbawienia. Przemówienie do członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „L'Osservatore Romano” 2010, nr 2, s. 35-37.

Benedykt XVI, Tradycja i dialog z kulturami. Przemówienie do akademii papieskich, „L'Osservatore Romano” 2010, nr 3-4, s. 21-22.

Benedykt XVI, Ewangelia źródłem prawdziwej kultury. Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», „L'Osservatore Romano” 2011, nr 7, s. 33-35.

Benedykt XVI, Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii. Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „L'Osservatore Romano” 2011, nr 7, s. 39-40.

Benedykt XVI, Jak dziś głosić Ewangelię? Przemówienie do Kurii Rzymskiej, „L'Osservatore Romano” 2012, nr 2, s. 37-40.

Benedykt XVI, Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L'Osservatore Romano” 2012, nr 11, s. 17-19.

Benedykt XVI, Światłość otwierająca człowiekowi oczy. Homilia Papieża podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, „L'Osservatore Romano” 2012, nr 12, s. 36-38.

Benedykt XVI, Wskazania duszpasterskie na nasze czasy. Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, „L'Osservatore Romano” 2012, nr 7-8, s. 29-32.

Buttiglione R., Zadania świeckich w ewangelizacji kultury, „W drodze” 1989, nr 2, s. 40-48.

Jan Paweł II, Nadeszła godzina odważnego głoszenia Ewangelii. Spotkanie z duchowieństwem w katedrze św. Stanisława, „L'Osservatore Romano” 1993, nr12, s. 7-9.

Jan Paweł II, Idźcie na «areopagi» współczesnej kultury. Przesłanie Ojca Świętego z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds. Kultury, „L'Osservatore Romano” 2002, nr 7-8, s. 9-10.

Kawecki W. CSsR, Co to jest kultura?, w: Chrześcijaństwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki CSsR, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006, s.45-64.

Kawecki W. CSsR, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan 1975.

Ratzinger J., Nowa ewangelizacja, „L'Osservatore Romano” 2001, nr 6, s.35-39.

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.

Seremak W. SAC, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin: RW KUL 2001.

Styczeń T. SDS, Reewangelizacja Europy sprawą reedukacji sumienia, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin: Wydawnictwo Kerygma 1993, s. 37-46.

Published
2021-01-13
Section
Articles