The Ignatian formula contemplativus in action as an efficient aid in new evangelization

  • Andrzej Jakub Małysa The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: contemplation; acting; St Ignatius; Ignatian sprituality; Spiritual exercises; new evangelization

Abstract

The present article is an attempt to look at new evangelization paying special attention to efficiency on the side of the subject conducting it. The disposition that is singled out here is the contemplative attitude when acting. Of all the examples in history of spirituality the figure of St Ignatius of Loyola seems to be the most proper one to show such a style of life. As a point of reference his Spiritual Exercises are used that constitute an especially useful tool for preparing apostles, who amidst various evangelizing undertakings never lose sight of what is most important – the very Lord, who, as the only One, may make what is sown grow and obtain the desired fruit.

References

De Dalmases C. SJ, Człowiek, który widział wszystko, Kraków: WAM 1989.

Di Loyola I. SJ, Esercizi spirituali, Roma 1991.

Divarkar P. SJ, Droga wewnętrznego poznania, Kraków: WAM 2002.

Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków–Warszawa 2001.

Kudasiewicz J., Powołanie do służby. Szkice z teologii i duchowości biblijnej, Lublin: Wydawnictwo „B&G” 2011.

Lefrank A. SJ, Być wolnym, aby służyć, Kraków: WAM 1993.

Loyola I. SJ, Ćwiczenia duchowne, Kraków: WAM 1993.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. V, Poznań 2000.

Rahner H. SJ, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, Kraków: WAM 1968.

Storia della vocazione e della missione di Ignazio di Loyola, Milano 1990 [jest to tzw. Autobiografia, spisana przez o. Ludovico Gonçalves da Camara SJ na podstawie opowiadań świętego Ignacego].

Urbański S., Teologia życia mistycznego, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1999.

Published
2021-01-13
Section
Articles