Amantius AKIMJAK
Wiesław AMBROZIK
Folco CIMAGALII,
Giuseppina del CORE FMA
Zenon GAJDZICA
Józef GÓRNIEWICZ,
Mariette HELLEMANS
Jadwiga IZDEBSKA
Christian JAMET,
Janina KOSTKIEWICZ
Barbara KROMOLICKA
Larysa LUKIANOYA,
Giuseppe MARI
Bożena MATYJAS
Catherine NAFTI-MALHERBE,
Rev. Carlo NANNI
Katarzyna OLBRYCHT
Elżbieta OSEWSKA
Urszula OSTROWSKA,
Luciano PAZZAGLIA
Michel SOËTARD
Rev. Józef STAŁA
Marian SURDACKI (Przewodniczący),
Władysława SZULAKIEWICZ
Andrzej de TCHORZEWSKI
Antonia TISOVIČOVÁ,
Giuseppe TOGNON
Rev. Edward WALEWANDER