Reviewers

Vol XXX (2020)

Rev. Leszek Adamowicz (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Rev. Tomasz Barankiewicz (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Aneta Biały (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Paulina Bieś-Srokosz (Jan Dlugosz University in Czestochowa)
Maciej Borski (Humanitas University in Sosnowiec)
Rev. Włodzimierz Broński (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Judyta Dworas-Kulik (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Joanna Dzierżanowska (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Anna Haładyj (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Rev. Paweł Kaleta (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Rev. Stanisław Kawa (Theoligical Institute of Saint Archbishop Joseph Bilczewski in Lviv, Ukraine)
Rev. Józef Krukowski (Polish Academy of Sciences Branch in Lublin)
Artur Kuś (Lazarski University in Warsaw)
Wojciech Lis (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Monika Münnich (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Przemysław Niemczuk (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)
Paweł Sitek (University of Economics and Human Sciences in Warsaw)
Anna Słowikowska (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Jacek Srokosz (University of Opole)
Wojciech Staszewski (University of Szczecin)
Andrzej Szymański (University of Opole)
Marzena Toumi (War Studies Academy)
Krzysztof Wiak (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Marcin Wielec (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
Wojciech Wytrążek (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Paweł Zając (War Studies Academy)

Vol XXIX (2019)

Ks. Leszek Adamowicz (KUL), Waldemar Bednaruk (KUL), Arkadiusz Bieliński (UwB), ks. Włodzimierz Broński (KUL), ks. Grzegorz Bzdyrak (KUL), Przemysław Czarnek (KUL), Judyta Dworas-Kulik (KUL), Anna Haładyj (KUL), Lidia Jaskuła (KUL), Stanisław Kawa OFMConv (Instytut Teologiczny im. Św. Abp. J. Bilczewskiego we Lwowie), Anna Kosut (UMCS), Ewa Kowalewska (US), Agata Kozioł (UŚ), ks. Józef Krukowski (PAN Oddział w Lublinie), Emil Kruk (UMCS), Edyta Lis (UMCS), Wojciech Lis (KUL), Monika Münnich (KUL), Adrian Niewęgłowski (UMCS), Jerzy Nikołajew (UO), ks. Mieczysław Różański (UWM), ks. Marek Saj (UKSW), Anna Słowikowska (KUL), ks. Tadeusz Stanisławski (UZ), Wojciech Staszewski (KUL), Jerzy Szczotka (UMCS), Marzena Toumi (ASzWoj), Jacek Trzewik (KUL), Andrzej Wawryniuk (PWSZ w Chełmie), Marcin Wielec (UKSW), Wojciech Wytrążek (KUL), Michał Zalewski (UMCS), Michał Zaremba (UW), Łukasz Żarnowiec (UKSW)

Vol XXVIII (2018)

Waldemar Bednaruk, Włodzimierz Broński, Jakub Czepek, Michał Domagała, Arkadiusz Domaszk, Judyta Dworas–Kulik, Andrzej Korybski, Grzegorz Kozieł, Józef Krukowski, Maciej Mikuła, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz, Bronisław Sitek, Grzegorz Skrobotowicz, Zbigniew Suchecki, Bożena Szewczul, Małgorzata Volkiewicz, Marzena Toumi, Dominik Tyrawa, Andrzej Wawryniuk, Marcin Wielec, Anna Wierzbica, Andrzej Wrzyszcz, Wojciech Wytrążek, Paweł Zając

Vol XXVII (2017)

Leszek Adamowicz, Katarzyna Antolak-Szymanski, Waldemar Bednaruk, Aneta Biały, Włodzimierz Broński, Zbigniew Bukowski, Marzena Dyjakowska, Anna Haładyj, Hubert Kaczmarczyk, Andrzej Korybski, Czesław Krakowiak, Jadwiga Potrzeszcz, Agnieszka Romanko, Volasz Sienkiewicz, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Marta Stepnowska, Małgorzata Volkiewicz, Wojciech Wytrążek

Vol XXVI (2016)

Leszek Adamowicz, Wiesław Bar, Waldemar Bednaruk, Volasz Bichta, Dariusz Borek, Anna Haładyj, Jan Krajczyński, Mariola Lemonnier, Marian A. Liwo, Czesław Krakowiak, Józef Krukowski, Beata Kucia-Guściora, Mirosław Sitarz, Ambroży Skorupa, Marek Smarzewski, Rafał Sura, Piotr Telusiewicz, Marzena Toumi, Krzysztof Wiak, Wojciech Wytrążek, Kamil Zeidler

Vol XXV (2015)

Leszek Adamowicz, Wiesław Bar, Dariusz Bucior, Arkadiusz Domaszk, Marzena Dyjakowska, Paweł Fajgielski, Volasz Gałkowski, Wojciech Góralski, Andrzej Herbet, Robert Kantor, Stanisław Kawa, Józef Krukowski, Marzena Lipska-Toumi, Marian Liwo, Franciszek Longehamps de Bérier, Krzysztof Orzeszyna, Łukasz Pohl, Jadwiga Potrzeszcz, Piotr Ryguła, Marek Saj, Paweł Sajdek, Mirosław Sitarz, Ambroży Skorupa, Grzegorz Skrobotowicz, Stanisław Leszek Stadniczeńko, Rafał Sura, Bożena Szewczul, Lucjan Świto, Grzegorz Tylec, Jacek Widło, Hanna Witczak, Wojciech Wytrążek, Maciej St. Zięba

Vol XXIV (2014)

Marcin Asłanowicz, Waldemar Bednaruk, Andrzej Herbet, Józef Krukowski, Artur Kuś, Grzegorz Leszczyński, Franciszek Longehamps dc Bérier, Andrzej Pastwa, Mirosław Sitarz, Lucjan Świto, Piotr Telusiewicz, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Krzysztof Wiak, Jacek Widło

Vol XXIII (2013)

1
Ewa Czech, Krzysztof Orzeszyna, Katarzyna Popik-Chorąży, Mirosław Sitarz, Małgorzata Stefaniuk, Krzysztof Wiak
2
Leszek Adamowicz, Ewa Czech, Katarzyna Popik-Chorąży, Małgorzata Stefaniuk, Krzysztof Orzeszyna
3
Sławomir Fundowicz, Marta Greszata-Telusicwicz, Józef Krukowski, Krzysztof Orzeszyna, Stanisław Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Mirosław Sitarz, Krzysztof Wiak
4
Rafał Biskup, Zbigniew Janczewski, Henryk Misztal, Bartosz Nowakowski, Piotr Pogonowski, Tadeusz Syczewski, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Krzysztof Wiak, Władysław Witczak

Vol XXII (2012)

1
Robert Andrzejczuk, Dariusz Dudek, Edward Górecki, Krzysztof Wiak
Recenzenci całego numeru: Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna
2
Paweł Fajgielski, Grzegorz Janusz, Stanisław Tymosz
Recenzenci całego numeru: Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna
3
Grzegorz Jędrejek, Jerzy Migdał, Teresa Mróz, Jacek Sobczak, Stanisław Stawniak, Henryk Szczerbiński, Stanisław Tymosz, Krzysztof Wiak, Andrzej Zieliński
Recenzenci całego numeru: Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna
4
Stanisław Dubiel, Anna Machnikowska, Jerzy Migdał, Anna Przyborowska-Klimczak, Henryk Szczerbiński, Renata Świrgoń-Skok, Krzysztof Wiak

Vol XXI (2011)

1
Leszek Adamowicz, Antoni Kość, Józef Krukowski, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz, Ambroży Skorupa, Stanisław Wrzosek
Recenzenci całego numeru: Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna
2
Leszek Adamowicz, Henryk Cioch, Marzena Dyjakowska, Paweł Fajgielski, Edward Górecki, Marta Greszata-Telusiewicz, Antoni Kość , Piotr Stanisz, Henryk Szczerbiński, Krzysztof Wiak
Recenzenci całego numeru: Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna

Vol XX (2010)

1
Robert Andrzejczuk, Jerzy Flaga, Sławomir Fundowicz, Tadeusz Guz, Władysław Witczak
2
Leszek Adamowicz, Antoni Dębiński, Grzegorz Górski, Alicja Grześkowiak, Antoni Kość, Artur Kuś, Mirosław Sitarz, Władysław Witczak

Józef Krukowski i Krzysztof Orzeszyna (recenzenci całego numeru)

Vol XIX (2009)

1
Robert Andrzejczuk, Jerzy Flaga, Grzegorz Górski, Antoni Kość, Piotr Pogonowski, Maciej Rudnicki Józef Krukowski (recenzent całego numeru)
2
Leszek Adamowicz, Robert Andrzejczuk, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Jerzy Flaga, Sławomir Fundowicz, Piotr Pogonowski, Ambroży Skorupa, Stanisław Tymosz, Stanisław Wrzosek Józef Krukowski (recenzent całego numeru)

Vol XVIII (2008)

1
Robert Andrzejczuk, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Jerzy Flaga, Józef Krukowski, Artur Mezglewski, Piotr Pogonowski, Wojciech Sławiński, Władysław Witczak, Stanisław Wrzosek
2
Robert Andrzejczuk, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Jerzy Flaga, Wojciech Góralski, Grzegorz Górski, Artur Mezglewski, Tadeusz Mołdawa, Piotr Pogonowski, Marek Żmigrodzki

Vol XVII (2007)

1
Leszek Adamowicz, Robert Andrzejczuk, Antoni Dębiński, Jan Głuchowski, Józef Krukowski, Katarzyna Maćkowska, Katarzyna Miaskowska, Piotr Pogonowski, Wojciech Sławiński
2
Leszek Adamowicz, Robert Andrzejczuk, Andrzej Dzięga, Józef Krukowski, Piotr Pogonowski, Maciej Rudnicki, Henryk Stawniak, Stanisław Wrzosek

Vol XVI (2006)

1
Robert Andrzejczuk, Andrzej Dzięga, Jan Głuchowski, Mariusz Izdebski, Antoni Kość, Katarzyna Maćkowska, Piotr Pogonowski, Maciej Rudnicki, Mirosław Sitarz, Marian Stasiak, Bronisław W. Zubert
2
Robert Andrzejczuk, Wiesław Bar, Rafał Biskup, Andrzej Dzięga, Jerzy Flaga, Katarzyna Maćkowska, Jerzy Malec, Henryk Misztal, Piotr Pogonowski, Mirosław Sitarz, Stanisław Tymosz, Stanisław Wrzosek

Vol XV (2005)

1
Robert Andrzejczuk, Henryk Cioch, bp Andrzej Dzięga, Antoni Kość SVD, Jerzy Markiewicz, Stefan Sawicki, ks. Mirosław Sitarz, Jerzy Symonides, Bronisław Wenanty Zubert OFM
2
Robert Andrzejczuk, Wiesław Bar, Andrzej Dzięga, Jacek Dziobek-Romański, Jerzy Flaga, Stanisław Hoc, Antoni Kość, Jerzy Markiewicz, Stefan Sawicki, Stanisław Tymosz, Stanisław Wrzosek, Halina Zięba-Załucka

Vol XIV (2004)

1
Robert Andrzejczuk, ks. Antoni Dębiński, Stanisław Hoc, Stefan Sawicki
2
Ks. Antoni Dębiński, bp Andrzej Dzięga, Jerzy Markiewicz, ks. Henryk Misztal, ks. Krzysztof Orzeszyna
3
Robert Andrzejczuk, Jacek Dziobek-Romański, Jerzy Flaga, Józef Krukowski, Teresa Mróz, Stanisław Wrzosek

Vol XIII (2003)

1
Robert Andrzejczuk, Zdzisław Galicki, Jan Głuchowski, Antoni Kość SVD, Józef Krukowski
2
Ks. Leszek Adamowicz, ks. Antoni Dębiński, bp Andrzej Dzięga, Antoni Kość SVD, Józef Krukowski, ks. Krzysztof Orzeszyna, ks. Marian Stasiak

Vol XII (2002)

1
Robert Andrzejczuk, Grzegorz Górski, Antoni Kość SVD, Józef Krukowski, Stanisław Wrzosek, Marian Zdyb
2
Ks. Antoni Dębiński, ks. Andrzej Dzięga, Jerzy Flaga, Józef Krukowski, ks. Henryk Misztal, ks. Krzysztof Orzeszyna, Bronisław Wenanty Zubert OFM

Vol XI (2001)

1
Ks. Antoni Dębiński, Antoni Kość SVD, ks. Henryk Misztal
2
Ks. Andrzej Dzięga, Antoni Kość SVD, ks. Henryk Misztal, ks. Stanisław Paździor