Media Tasks in the Realization of the Teaching Mission of the Church in Poland

  • Mirosław Sitarz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: instruments of social communication; evangelization; truth; power; service

Abstract

By the will of Jesus Christ, the evangelization is the mission of the Church. It is the basis for designation the general tasks, which are: 1) the promotion of human dignity and 2) the proclamation of the truth and exposing the evil. Connecting a sociological understanding the instruments of social communication as a power, with a theological reasons of the exercise of power in the Church, which has to be the service, the specific tasks of the media can be formulated as a different types of service: 1) to the people and cultures; 2) in dialogue with the world; 3) to the human community and the social progress; 4) to the Church community and 5) to the new evangelization.

References

Delmanowicz Grzegorz, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących środków społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym, mps, Lublin 2015.

Dyczewski Leon, Środki społecznego przekazu, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, kol. 301-302.

Jaśkiewicz Sylwester, Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Pallottinum, Poznań 2015.

Krajski Stanisław (wybór i oprac.), Św. Maksymilian M. Kolbe. Pisma wybrane, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1995.

Lepa Adam, Środki społecznego przekazu. 2. Aspekt pedagogiczny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, kol. 302-303.

Lis Marek (oprac i red.), Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002.

Nowak Andrzej, Nowe kroniki saskie z optymistycznym zakończeniem, [w:] Jan Pietrzak, Śmiech i złość. Felietony z lat 2008-2015, Biały Kruk, Kraków 2015, s. 6-9.

Sitarz Mirosław, Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego, [w:] Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 93-117.

Published
2019-11-16
Section
Articles: Canon Law