Winnings from Gambling Games in Polish Personal Income Tax

  • Michalina Duda-Hyz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: gambling; taxable income

Abstract

Charging income tax on winnings from gambling games is one of the most frequently used forms of deriving income from gambling by the state and local government units, with very diverse solutions applied in this respect. In Poland, the taxation of winnings mostly depends on the country in which games are organised – i.e. whether it is a European Union Member State, a State of the European Economic Area or a different State. The other criterion behind the amount of the tax burden is a type of game in which the winnings were obtained. Although more and more people make a stable profit from online gambling, mainly poker and sport wagering, tax law regulations do not differentiate, however, between the tax situation of  professional and occasional players.

References

Chudzik Mariusz, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wydanie elektroniczne, SIP Lex 2009.

Bartosiewicz Adam, Konkurs promocyjny a loteria promocyjna – czyli jak uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej, „Monitor Podatkowy” 2011, nr 10, s. 23-28.

Bajor-Stachańczyk Małgorzata, Informacja prawna na temat możliwości prowadzenia internetowych zakładów bukmacherskich oraz działań rządu ukierunkowanych na zwalczanie hazardu w Internecie, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2010, nr 3, s. 148-155.

Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, PIT. Komentarz, wydanie elektroniczne, SIP Lex 2015.

Błachut Jacek, Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 2, s. 143-152.

Duda Michalina, Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, „Review of Comparative Law” 2009-2010, vol. 14-15, s. 127-143.

Frańczuk Magdalena, Knurowska Iwona, Poker a zakłady wzajemne – gry hazardowe online po nowelizacji ustawy hazardowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z opodatkowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 919, 19-30.

Helminen Marjaana, Pending Cases Filed by Finnish Courts: The Danner Case and the Lindman Case, [w:] Michael Lang (red.), Direct Taxation: Recent ECJ Developments, Kluwer Law International, New York, Linde Verlag, Wien 2003.

Kukulski Ziemowit, Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015.

Litwińczuk Hanna, Podatki dochodowe, [w:] Leonard Etel (red.), System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Moczko-Wdowczyk Sabina, Mucha Monika, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004, wydanie elektroniczne, SIP Legalis.

Molenda-Detyna Iwona, Zasady opodatkowania wygranych w totolotka i audiotele, „Przegląd Podatkowy” 2002, nr 3, s. 40-41.

Northern Mariana Islands – Individual Taxation – Country Surveys, IBFD Asia-Pacific, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2014.

Palczyński Leon, Gry losowe, „Finanse” 1980, nr 7, s. 25-32.

Piątek Marcin, Wygrywanie na przegrywaniu, „Polityka” 2013, nr 8, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1535791,1,jak-dzialaja-zaklady-bukmacherskie-wpolsce.read [dostęp: 12.12.2015].

Piotrowski Mariusz, Loterie promocyjne, „Przegląd Podatkowy” 1997, nr 4, s. 14-15.

Rzeszotarski Rafał, Kwalifikacja prawna zakładu zawieranego na giełdzie zakładów, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 7, s. 41-49.

Siwicki Maciej, Internetowe zakłady bukmacherskie, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 9, s. 100-107.

Wilk Leszek, Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Zieliński Robert, Pojęcie dochodu podatkowego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 10, s. 48-56.

Published
2019-11-16
Section
Articles: Law