A Settlement Reached before a Mediator and a Court Settlement—a Gloss to the Judgment of the Court of Appeal in Katowice of 23 September 2016, File Ref. no. I Aca 404/16

Keywords: mediation; court approval of a settlement

Abstract

The gloss discusses the considerations of the proposition formulated in the justification for the judgement of the Court of Appeal, in which it was assumed that the difference between a settlement agreement concluded before the court and an agreement concluded before a mediator and approved by the court is that only the agreement concluded before the court has the legal force equal to that of a notarial deed. The presented doubts relate to the part of the reasoning concerning a settlement reached before a mediator and which has been “approved by the court.”

References

Białecki, Marcin. Mediacja w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.

Mucha, Joanna. “Ugodowe rozwiązywanie spraw rozpoznawanych w postępowaniach działowych—wybrane aspekty procesowe.” ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2018): 75–94.

Pawlak, Barbara J. “Notariusz mediatorem—korzyści i zagrożenia.” ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2012): 75–93.

Piaskowska, Olga M. “Komentarz do art. 18315 KPC.” In Katarzyna Antolak-Szymanski and Olga M. Piaskowska. Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, 228–29. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

Stefańska, Ewa. “Komentarz do art. 18315 KPC.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (art. 1–50537), edited by Małgorzata Manowska, 1: 386–87. Warszawa: LexisNexis, 2011.

Sychowicz, Marek. “Komentarz do art. 18315 KPC.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, edited by Andrzej Marciniak and Kazimierz Piasecki, 1: 791–92. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.

Telenga, Przemysław. “Komentarz do art. 18315 KPC.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, edited by Andrzej Jakubecki, 258–59. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.

Uliasz, Marcin: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

Wrzecionek, Rafał. “Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego.” Rejent 1 (2009): 123–29.

Published
2019-10-29