Criminal-Law Assessment of a Physiotherapist’s Liability for a Medical Error

Keywords: physiotherapy; law; liability

Abstract

The article presents a legal assessment of physiotherapeutic errors. It was not unimportant for this assessment that the regulation of the physiotherapist’s profession was proven, which made it possible to confirm that errors in physiotherapeutic art are in fact medical errors. In turn this allowed us to consider the possible criminal liability of this occupational group for medical errors. Final conclusions have finally confirmed that physiotherapists can be held liable for medical errors under Articles 156, 157 or 160 PC.

References

Filar, Marian. Lekarskie prawo karne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Filar, Marian. “Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy).” Prawo i Medycyna 1 (1999): 71.

Fiutak, Agnieszka. Prawo w medycynie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., edited by Andrzej Zoll. 4th ed. LEX/el. 2017.

Kodeks karny. Komentarz, edited by Marek Mozgawa. 7th ed. LEX/el. 2017.

Kodeks karny. Komentarz, edited by Violetta Konarska-Wrzosek. LEX/el. 2017.

Liszewska, Agnieszka. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998.

Podstawy fizjoterapii. Część I. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów, edited by Janusz Nowotny. Kraków: KASPER, 2004.

Rutkowski, Stanisław. “Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza.” Prokuratura i Prawo 9 (1999): 71–91.

Sarnecki, Paweł. “Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98.” Palestra 5–6 (2002): 185–88.

Szostak, Robert, and Magdalena Kozak. “Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy medyczne.” Studia Prawnoustrojowe 23 (2014): 119–30.

Wolińska, Magdalena. “Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej.” Prokuratura i Prawo 5 (2013): 19–35.

Wróbel, Włodzimierz, and Andrzej Zoll. Polskie prawo karne. Kraków: Znak, 2014.

Published
2019-10-29