Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”

[National Scientific Conference 23rd Convention of Departments of Theory and Philosophy of Law „State – Society – Culture: Formal and Informal of Sources of Law], Lublin, 23-26 th of September 2018

Published
2019-08-01
Section
Reports