Personal Aspect of Selected Spiritual Duties of Religious

Keywords: prayer; contemplation; conscience examination; spiritual retreat; Virgin Mary

Abstract

In the Code of Canon Law, book II, chapter IV, a legislator included duties, which oblige religious to maintain specific actions in both external and internal fields. Among the actions from a field of spiritual life, some of them are analyzed in this paper and may be highlighted, i.e. contemplation and prayer, conversion of the soul toward God and daily conscience examination, a practice of annual period of sacred retreat and picturing the Virgin Mother of God as a model of personal life of a member of religious institute. This paper points out, that this aspect of religious life is very important for the legislator, because the discussed questions are placed in the first canons of the chapter which refers to the rights and duties of religious. Moreover, other documents of the Church also point out on these aspects of religious life and that proofs their significance. The cognition of the legislator’s idea in this aspect, would surely allow the religious to fulfill better their tasks, which emerge from their spiritual life.

References

Andres Domingo J.: Il diritto dei religiosi. Commento al Codice. Versione della seconda edizione spagnola, Roma: Ed. Commentarium pro Religiosis 1984.
Bartoszewski Gabriel: Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego, Prawo Kanoniczne 24 (1981), nr 1-2, s. 123-135.
Bilska Miriam M.: Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2013.
Bogdan Franciszek: Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, Poznań: Pallotinum 1988.
Chrapkowski Arnold, Krzywda Józef: Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczego, t. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, Poznań: Pallotinum 2006, s. 94-107.
de Paolis Velasio: La vita consacrata nella Chiesa, Venezia: Marcianum Press 2010.
Grabska Stanisława, Zuberbier Andrzej: Modlitwa, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 308-311.
Gambari Elio: Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1998.
Jougan Alojzy: Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 5, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013.
Olszewski Daniel: Kontemplacja, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 244-246.
Smith Rosemary: The Obligations and Rights of Institutes and Their Members, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York–Mahwah: Paulist Press 2000, s. 828-842.
Zubert Bronisław W.: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1990.
Published
2019-08-01
Section
Articles: Canon Law