Personal Rights and Their Protection under the Civil Code

Keywords: subjective rights; civil law; compensation; claim; legal protection

Abstract

The purpose of this article is to familiarize the reader with the issues concerning the protection of personal interests contained in the provisions of the Civil Code. The work presents the development of institutions for the protection of personal rights in a historical context. The main subject of the research is the analysis of current civil law provisions pertaining to the essence of the concept of personal good and to claims that are entitled to the aggrieved party in case of their violation. There is no single definition of personal good in the Polish legislation, which resulted in the concept of personal good being developed by the representatives of the doctrine and the judicial decisions of the courts. The personal rights of a man are his subjective rights, effective erga omnes. The protection of goods appearing in the Civil Code is vested in the moment of unlawful threat of their violation. As a result of a comprehensive analysis of the above issues, the postulate of the author is the introduction of a general definition of the concept of personal good.

References

Batory Weronika: Stulecie rozwoju ochrony patentowej na ziemiach polskich – analiza historyczno-prawna od 1918 roku do okresu bieżącego, Polska Niepodległa 1918-2018. Księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, red. A. Wiśniewiski, Warszawa: Wydawnictwo Think & Make 2018, s. 620-640.
Cisek Andrzej: Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1989.
Grzybowski Stefan: Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1957.
Kalus Stanisława: Osoby. Przesłanki ochrony, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, s. 127-129.
Kidyba Andrzej: Prawo handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
Puchała Agata: Pojęcie dóbr osobistych, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 25-40.
Rataj Karolina: Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 1-24.
Skiba Natalia: Ochrona dóbr osobistych na gruncie polskiego prawa cywilnego, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska–Malec, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 213-250.
Sobolewski Przemysław: Dobra osobiste, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. K. Osajda, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 350-391.
Sut Paweł: Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, Państwo i Prawo 9 (1997), s. 26-38.
Published
2019-08-01
Section
Articles: Law