Negligible of Social Harmfulness of Weapons and Ammunition. Gloss on the Judgment of the Supreme Court Ruling of 8 June 2021 V Kk 131/20

Keywords: Penal Code, possessions of weapons and ammunition, negligible social harm

Abstract

The article is a gloss to the judgment of the Supreme Court of June 8, 2021, file ref. V KK 131/20. In this judgment, the Supreme Court stated that in a situation where the perpetrator’s act consisted in transporting a firearm at the employer’s command and under his supervision, by a person who did not have a firearms license, it was socially harmful to a negligible extent. The author, sharing the position of the Supreme Court regarding the negligible social harmfulness of the act, points out that in such a situation we were not dealing with the possession of a firearm that was still in the employer’s possession..

References

Ćwiąkalski Zbigniew: Art. 263 [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 212-277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, Lex/el.

Jancewicz Radosław, Niewiński Leszek: Odpowiedzialność karna na tle art. 263 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 1, s. 6-17.

Kotowski Artur: Z problematyki metody interpretacji językowo-logicznej – uwagi na gruncie dekodowania znaczenia prawno-karnego, „Prokuratura i Prawo” 6 (2015), s. 101-134.

Krajewski Krzysztof: Glosa do wyroku z 21 stycznia 2009, II KK 197/08, „Państwo i Prawo” 2009, nr 11, s. 130-135.

Kulik Marek: Znamię posiadania w art. 171 § 1 k.k. Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2021 r., V KK 377/20, „Przegląd Sądowy” 2021, nr 11-12, s. 199-206.

Łagodziński Stanisław: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1997 r., sygn. I KZP 34/97, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 9, s. 91-94.

Marek Andrzej: Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1973.

Morawski Lech: Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2002.

Piaczyńska Anna: Posiadanie jako znamię czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 7/8, s. 54-70.

Rejmaniak Rafał: Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.

Sygit Bogusław: Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i polityczno-kryminalne, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2005.

Wróblewski Jerzy: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988.

Wysocki Dariusz: Glosa do uchwały SN z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt I KZP 32/99, OSP 2000, nr 3, poz. 44.

Wysocki Dariusz: Pojęcie posiadania w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, s. 7-14.

Zawłocki Robert: Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa: C.H. Beck 2007.

Zoll Andrzej: Art. 1 [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I. Komentarz do art. 1-116 kk, red. A. Zoll Warszawa: Wolters Kluwer 2016.

Published
2022-08-04
Section
Glosses