Proceedings after Issuing of an Administrative Decision by the President of the Personal Data Protection Office

Keywords: Administrative court proceedings, complaint to administrative court, President of Personal Data Protection Office

Abstract

The procedure following the issuing of an administrative decision by the President of the Personal Data Protection Office is final and, consequently, it is impossible to appeal against it to a higher instance authority. As a consequence, an appeal against the decision of the President of the Personal Data Protection Office. All this makes the proceedings concerning the complaint against the decision of the President of the Personal Data Protection Office, conducted in accordance with the procedures in force in the proceedings before administrative courts, seem very difficult and even failing to meet the legitimate expectations. In the proceedings before administrative courts, the possibility of taking evidence is very limited. In the text, we analyze individual aspects of the procedure after the decision is issued by the President of the Personal Data Protection Office, pointing to its characteristic features, assessing the solutions adopted and proposing changes.

References

Dörre-Kolasa Dominika, Jaroszewska-Ignatowska Iwona: Administrator danych i powierzenie przetwarzania danych w zatrudnieniu tymczasowym – przyczynek do dyskusji, „Monitor Prawa Pracy” 2021, nr 1, s. 26-30.

Gumularz Mirosław: Warunki powierzenia i udostępniania danych zebranych za pomocą monitoringu, [w:] Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego, red. Aneta Sieradzka, Monika Wieczorek, Warszawa: C.H. Beck 2020, s. 49-76.

Kalinowska Natalia, Oręziak Bartłomiej, Świerczyński Marek: Badania kliniczne w świetle RODO, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2018, nr 3, s. 4-15.

Kwalczuk-Pakuła Izabela, Chołuj Marcin: Współadministrowanie – nowy paradygmat w prawie ochrony danych osobowych, [w:] Prawo nowych technologii dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie, red. Xawery Konarski, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 21 (dodatek), s. 14-20.

Litwiński Paweł: Sprawa Fashion ID a współadministrowanie danymi, „ABI Expert” 2019, nr 3, s. 50-53.

Sakowska-Baryła Marlena: Organizacja ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych, [w:] Samorządowe centra usług wspólnych, red. Marlena Sakowska-Baryła, Marcin Górski, Warszawa: Municipium 2017.

Sakowska-Baryła Marlena: Powierzenia przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym, [w:] Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. Mariusz Jabłoński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Krzysztof Wygoda, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 13-27.

Sakowska-Baryła Marlena: Powierzenie przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, [w:] Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, red. Dominika Dörre-Kolasa, Warszawa: C.H. Beck 2020, s. 55-74.

Sakowska-Baryła Marlena: Administrator i podmiot przetwarzający w wytycznych 07/2020 EROD, [w:] Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych. Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021 r., red. Grzegorz Sibiga, Warszawa: C.H. Beck, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 23 (dodatek), s. 85-94.

Sakowska-Baryła Marlena, Siemieniak Piotr: Cloud computing a przetwarzanie danych osobowych, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2020, nr 2, s. 37-53.

Wróblewski Jerzy: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.

Wygoda Krzysztof: Administrator danych w administracji publicznej, [w:] Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, red. Mariusz Jabłoński, Marlena Sakowska-Baryła, Krzysztof Wygoda, Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl 2018, s. 15-45.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Law