Activities of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment in Poland Between 1918 and 1939 for the Development of School Tourism

Keywords: tourism, children and youth tourism, tourism in the Second Republic of Poland

Abstract

The article tries to prove that in the development of children and youth tourism in Poland in the years 1918-1939 a very important role was played by the state authorities, who took promotional actions, rightly seeing in this form of work with students the possibility of shaping patriotic and civil attitudes. An analysis was made of the legal acts issued by the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment, containing guidelines for the organization of trips in the form of instructions or recommendations. The next part of the text describes the involvement of the state authorities in creating a tourist accommodation base that could be used during trips lasting more than one day. In the final part of the study it was emphasized that the legal regulations relating to school tourism in Poland between 1918 and 1939 were insufficient.

References

Alejziak Bożena: Korzyści i zagrożenia turystyki dzieci i młodzieży, [w:] Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, red. Piotr Cybula, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” 2017, s. 17-31.

Cybula Piotr (red.): Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” 2017.

Czerwiński Bernard: Kilka uwag o rozwoju Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych, „Kultura Fizyczna” 1967, nr 9, s. 427-436.

Denek Kazimierz: Wycieczki we współczesnej szkole, Poznań: Wydawnictwo „Eruditus” 1997.

Domy wycieczkowe dla młodzieży, „Turysta w Polsce” 1936, nr 1-2, s. 7.

Janowski Aleksander: Wycieczki szkolne, „Oświata i Wychowanie” 1930, nr 6, s. 508-512.

Jaxa-Bykowski Ludwik: Wycieczki szkolne, wyd. 2, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1939.

Kasznica Stanisław: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, wyd. 4, Poznań: Księgarnia Akademicka 1947.

Kulczycki Zbigniew: Zarys historii turystyki w Polsce, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka 1977.

Langrod Jerzy Stefan: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej (reprint wydania z 1948 r.), Kraków: Zakamycze 2003.

Litwin Aleksander: Organizacja wycieczek na podstawie nowych programów szkoły powszechnej, cz. 1, Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa 1934.

Łobożewicz Tadeusz, Bieńczyk Grzegorz: Podstawy turystyki, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2001.

Peretiatkowicz Antoni: Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, wyd. 2, Poznań: Księgarnia Wł. Wilak w Poznaniu 1947.

Pohoska Hanna: Dydaktyka historii, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie 1937.

Przecławski Krzysztof: Turystyka a wychowanie, Warszawa: Nasza Księgarnia 1973.

Pustoła Jacek: Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce międzywojennej, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1986.

Wodejko Stanisław: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), „Ruch Turystyczny” 1973, nr 2, s. 40-52.

Zawistowska Hanna: Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki, [w:] Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, red. Piotr Cybula, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” 2017, s. 77-96.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Law