Tomasz Gałkowski, Ogólne zasady prawa w prawie kanonicznym [General Principles of Law in the Canon Law], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Published
2022-05-12
Section
Reviews