The Legal Canonical Protection of a Person Reporting the Negligence of a Latin Church Bishop According to Motu Proprio VELM

Keywords: negligence, bishop of the Latin Church, crime, legal protection

Abstract

This article answers the question of what is the legal protection of a person reporting the negligence of a bishop of the Latin Church. The Apostolic Letter Motu Proprio of Pope Francis Vos estis lux mundi considers it a crime for an ecclesiastical superior to obstruct investigations against a clergyman accused of a contra sextum cum minoribus crime, which is why it is important for the creation of a uniform law protecting minors. Unfortunately, people reporting a crime may face a lack of understanding, or even abuse of power on the part of those receiving information. It is therefore necessary to examine which subjective rights fall within the scope of the legal protection of the person reporting negligence. The author suggests refining the existing provisions strengthening legal protection.

References

Astigueta Damián Guillermo: Lettura di ‘Vos estis lux mundi’, „Periodica de re canonica” 2019, nr 3, s. 517-550.

Banaszczyk Zbigniew: Szkoda, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005, s. 1010.

Benedykt XVI: Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. W rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków: Wydawnictwo Znak 2011.

Bernal José: Sentido y régimen jurídico de las penas expiatorias, „Ius Canonicum” 1998, nr 76, s. 595-615.

Calabrese Antonio: Diritto penale canonico, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1996.

Chalmers Margaret: The remedy of harm in accord with can. 128, „Studia Canonica” 2004, nr 1, s. 111-154.

Comotti Guiseppe: I delitti contra sextum e l’obbligo di segnalazione nel Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, „Ius Ecclesiae” 2020, nr 1, s. 239-268.

D’Auria Angelo: L’imputalilità nel diritto penale canonico, Roma: Pontificia Università Lateranense 1997.

Dochnalik Jan: Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i mło¬dzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2015, nr 14, s. 50-65.

Eschlböck Laurentius: Zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs: das Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, „Erbe und Auftrag” 2021, nr 1, s. 73-88.

Gałkowski Tomasz: Ius et Lex, [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019, kol. 1007-1014.

Güthoff Elmar: Protección juridica, [w:] Diccionario enciclopédico de derecho canónico, red. Stephan Haering, Heribert Schmitz, tłum. Roberto H. Bernet, Barcelona: Herder 2008, s. 715.

Jedlecka Wioletta: Formy i rodzaje przemocy, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2017, t. 11, s. 13-29.

Majer Piotr: Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2011, t. 4, s. 74-91.

Mommsen Theodor: Römisches Strafrecht, Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1955.

Otaduy Javier: Quién es persona en el derecho canónico, „Fidelium Iura” 2001, t. 11, s. 65-87.

Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2015.

Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4: Doczesne dobra Kościoła, sankcje w Kościele, procesy, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2016.

Paździor Stanisław, Sitarz Mirosław: Przymus i bojaźń, [w:] Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019, kol. 2400-2402.

Renken John A.: ‘Vos estis lux mundi’: The evolution of the Church’s response to sexual abuse and its cover-up after the Vatican summit, „Studia Canonica” 2019, nr 2, s. 627-658.

Rodríguez-Ocaña Rafael: El motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, „Ius Canonicum” 2019, nr 118, s. 825-884.

Sondel Janusz: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków: Wydawnictwo Universitas 2009.

Viana Antonio, El gobierno de la diócesis según derecho en el directorio Apostolorum successores, „Ius Canonicum” 2006, nr 92, s. 639-659.

Wielki słownik języka polskiego, t. 4, red. Stanisław Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Published
2022-05-12
Section
Articles: Canon Law