Tasks and Decisions of the President of the Personal Data Protection Office

Keywords: supervisory authority, GDPR, personal data protection, administrative decisions

Abstract

Changes in the field of personal data protection related to the entry into force of the provisions of the GDPR and the Act on the protection of personal data resulted in the imposition of a number of different tasks on the President of the Personal Data Protection Office. Many of them are implemented by this authority using the fundamental legal form of administrative action – i.e. an administrative decision, which in this case is adopted in one-instance proceedings. On this basis, the following analysis was carried out: the status and scope of tasks, including the supervisory powers of the President of the Personal Data Protection Office, and the procedural framework in which they are undertaken – including the form of an administrative decision. It was also considered worth to examine whether, in specific cases, the form of an administrative decision constitutes an adequate means of implementing the tasks entrusted by the provisions of the GDPR to the President of the Personal Data Protection Office. In the conclusion, the authors considered it justified to recommend that the legislator should precisely define the legal form in which the tasks of the President of the Personal Data Protection Office should be performed. Moreover, they indicated that the legislator does not seem to notice that the nature of the tasks entrusted to the President of UODO indicates that the form of an administrative decision does not always seem to be not only the best, but even appropriate. Especially when it comes to the actions of this authority related to the need to issue a warning or issue a reminder – the form of an administrative decision does not seem to be justified.

References

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, 2012.

Barta Paweł, Litwiński Paweł: Komentarz do art. 58, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2021, nb. 1, Legalis/el.

Fajgielski Paweł: Komentarz do art. 57 rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komen¬tarz, wyd. II, Warszawa: Wolters Kluwer 2022, teza nr 2, Lex/el.

Góral Urszula, Makowski Paweł: Komentarz do art. 58, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. Bielak-Jomaa Edyta, Lubasz Dominik, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, nt. 5, Lex/el.

Kabat Andrzej: Komentarz do art. 3, [w:] Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek, Andrzej Kabat, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2021, teza nr 24, Lex/el.

Kasznica Stanisław: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań: Księgarnia Akademicka 1946.

Kmieciak Zbigniew: Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Marcinkowski Bartosz: Komentarz do art. 7, [w:] Brodzik Robert, Kaczmarek Agnieszka, Kluska Michał, Legat Olga, Marcinkowski Bartosz (red.), Ustawa o ochronie danych oso¬bowych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, Lex/el.

Michalska-Badziak Ryszarda: Akty administracyjne, pojęcie, rodzaje, [w:] Duniewska Zofia, Jaworska-Dębska Barbara, Michalska-Badziak Ryszarda, Olejniczak-Szałowska Ewa, Stahl Małgorzata, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: Difin 2002.

Niewiadomski Zygmunt: Akt administracyjny, [w:] Cieślak Zbigniew, Lipowicz Irena, Niewiadomski Zygmunt, Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Zygmunt Niewiadomski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LEXIS NEXIS 2002.

Sakowska-Baryła Marlena: Komentarz do art. 57, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, red. Marlena Sakowska-Baryła, Warszawa: C.H. Beck 2018.

Sakowska-Baryła Marlena: Komentarz do art. 58, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, red. Marlena Sakowska-Baryła, Warszawa: C.H. Beck 2018.

Wyporska-Frankiewicz Joanna: Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Ziemski Krystian: Prawne formy działania administracji, [w:] Adam Błaś, Jan Boć, Małgorzata Stahl, Krystian M. Ziemski, Prawne formy działania administracji. System Prawa administra¬cyjnego, t. 5, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa: C.H. Beck 2013.

Published
2022-05-12
Section
Articles: Law