On the Implementation of the Principle of Procedural Loyalty Towards Litigants Participating in Mediation Proceedings in Criminal Cases. Remarks in Accordance with Articles 300 §1 - §2, §4, Articles 23a §1 - § 2 and §4 of the Code of Criminal Procedure

Keywords: mediation, criminal trial, victim, suspect, defendant, caution, principle of loyalty

Abstract

The text concerns the obligation to instruct the parties to a criminal trial about their rights related to their participation in mediation. This obligation has its statutory source and is incumbent on procedural authorities such as the prosecutor and the court. Statutory provisions indicate not only the addressees of this instruction, but also the material scope of such instruction. The text notes that the ministerial model instructions to the victim and to the suspect were drawn up on the basis of Article 300 § 4 of the Code of Criminal Procedure, exceeding the limits of the statutory delegation. The text points out the imprecise content of the instructions under Article 23a(1) and (4) of the Code. Indeed, this provision refers to "the objectives and principles of mediation proceedings", although none of these elements has been specified in the law.   

References

Bek Dominika, Sitarz Olga: Uwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 4, s. 144-158.

Choromańska Agnieszka: Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 4, s. 46-70.

Bieńkowska Elżbieta: O unormowaniu mediacji w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1, s. 19-36.

Bieńkowska Elżbieta, Czarnecka-Dzialuk Beata, Wójcik Dobrochna: Postępowanie mediacyjne w świetle kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz, z. 14, red. Barbara Kubiak, Marian Romanowski, Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia 1998, s. 217-245.

Gorczyńska Agnieszka: Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6, s. 115-125.

Kosonoga Jacek: Komentarz do art. 16 [w:] Ryszard A. Stefański (red.), Stanisław Zabłocki (red.), Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Kosonoga Jacek: Komentarz do art. 23a [w:] Ryszard A. Stefański (red.), Stanisław Zabłocki (red.), Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Kosowski Jakub: Pouczenie pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym [w:] Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, red. Damian Gil, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 135-148.

Kurowski Michał: Komentarz do art. 16 [w:] Dariusz Świecki (red.), Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022.

Pączek Izabela: Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego, „Ius Novum” 2016, nr 4, s. 102-119.

Stefański Ryszard A., Zabłocki Stanisław: Komentarz do art. 300 [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom. III. Komentarz do art. 297-424, red. Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki, LEX/el. 2021.

Stefański Ryszard A.: Komentarz do art. 320 [w:] Jerzy Bratoszewski, Lech Gardocki, Zbigniew Gostyński, Stanisław M. Przyjemski, Stanisław Zabłocki, Ryszard A. Stefański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, Warszawa: Wydawnictwo ABC 1998.

Steinborn Sławomir: Komentarz do art. 23a [w:] Sławomir Steinborn (red.), Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2016.

Żbikowska Małgorzata: Obowiązek pouczenia o prawach i obowiązkach oraz konsekwencje jego niedopełnienia w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 11, s. 82-98.

Żylińska Justyna: Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 6, s. 38-59.

Published
2022-08-04
Section
Articles: Law