Retail Trade of Medicinal Products

Keywords: medicinal products, trade of medicinal products, the Pharmaceutical Law

Abstract

The retail trade in medicinal products is associated with the risk of a threat to the health and life of patients, therefore this trade is subject to extensive statutory restrictions, ranging from the authorization of the medicinal product to the market, quality requirements for medicinal products, name and packaging of the medicinal product, and ending with pharmacies, i.e. entrepreneurs entitled to participate in retail trade in medicinal products, the catalogue of activities that make up the retail trade, or the so-called the direction of retail trade. The above-mentioned statutory restrictions on retail trade in medicinal products raise significant problems of interpretation. Regardless of them, another key question arises, namely, how far do these statutory restrictions go, do they only define the rules and procedure for authorizing medicinal products to be marketed and the conditions for trading in medicinal products, or also create the legal basis on which medicinal products are traded between pharmacies and the patient.

References

Biadun Dobrawa: Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa sądowego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.

Brzozowski Adam: Komentarz do art. 357, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, red. Krzysztof Pietrzykowski, t. I, Warszawa: C.H. Beck 2008, s. 940-942.

Czachórski Witold, Brzozowski Adam, Safjan Marek, Skowrońska-Bocian Elżbieta: Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.

Jagielska Monika, Wojtczyk Anna: Komentarz do art. 5, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Leszek Ogiegło, Warszawa: C.H. Beck 2018, art. 5, Nb. 1-5.

Jagielska Monika, Wojtczyk Anna: Komentarz do art. 65, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Leszek Ogiegło, Warszawa: C.H. Beck 2018, art. 65, Nb. 1-41.

Kondrat Mariusz: Komentarz do art. 2, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Mariusz Kondrat, wyd. 2, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, s. 42-141.

Krekora Magdalena: Definicje, [w:] Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008, s. 30-36.

Kruszyński Rafał Jerzy: Obrót produktem leczniczym w ramach rynku wewnętrznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 7, s. 12-26.

Longchamps de Berier Roman: Zobowiązania, Lwów: Księgarnia Wydaw. Gubrynowicz i Syn 1938.

Łupszak-Zając Agnieszka: Realizacja roszczenia o zawarcie umowy, Warszawa: C.H. Beck 2005.

Nowak-Chrząszcz Bożena: Komentarz do art. 66, 67, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Wojciech L. Olszewski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, art. 66, Nb. 1-10, art. 67, Nb. 1-12.

Nowak-Chrząszcz Bożena: Komentarz do art. 68, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Wojciech L. Olszewski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, art. 68, Nb. 1-19.

Ogiegło Leszek: Komentarz do art. 2, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Leszek Ogiegło, Warszawa: C.H. Beck 2018, art. 2, Nb. 1-88.

Olszewski Wojciech L.: Komentarz do art. 86, [w:] Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Wojciech L. Olszewski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, art. 86, Nb. 1-20.

Ożóg Marcin: System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, Warszawa: LexisNexis 2009.

Radwański Zbigniew: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2003.

Radwański Zbigniew: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2003.

Roszak Michał: Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2014.

Stankiewicz Rafał: Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, Warszawa: C.H. Beck 2014.

Stankiewicz Rafał: Obrót produktami leczniczymi, [w:] Instytucje rynku farmaceutycznego, red. Rafał Stankiewicz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, s. 347-402.

Stefańczyk-Kaczmarzyk Justyna: Komentarz do art. 86, [w:] Prawo farmaceutyczne, red. Mariusz Kondrat, wyd. 2, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, s. 1021-1033.

Świerczyński Marek: Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, [w:] Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008, s. 390-451.

Published
2021-07-30
Section
Articles: Law