Act on the Succession Management of a Natural Person: As an Example of a Legal Regulation Modifying the System of Private and Public Law

Keywords: succession management, enterprise, inheritance

Abstract

The purpose of this publication is to present selected changes introduced to the Polish legal order by the Act on the succession management of an enterprise of a natural person, which is a response to many practical problems related to the death of an entrepreneur and the fate of his enterprise. However, the Polish legislator noted that it was not enough to introduce just another institution of inheritance law, in the form of succession management, board, but decided that achieving goals requires a broader approach, starting from civil law, through labor law, to public law regulations, i.e. administrative and tax regulations. Therefore, it is important to present selected changes in the scope of private and public law regulations in connection with the introduction of the Act. The complexity of regulated issues is demonstrated by the long list of amended legal acts.

References

Babiarz Stefan: Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym, Warszawa: LexisNexis Polska 2013.

Bieluk Jerzy: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2019.

Blajer Paweł: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa: Wolters Kluwer 2019.

Celiński Dariusz: Stosowanie w praktyce notarialnej przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (uwagi polemiczne do artykułu Krzysztofa Maja “Czynności notarialne związane z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”), “Krakowski Przegląd Notarialny” 2018, No. 3.

Godlewski Rafał, Kisilowska Helena: Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego, [in:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, vol. III, eds. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2012.

Maj Krzysztof: Czynności notarialne związane z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2018, No 2.

Pacek Paulina: Wykonawca testamentu, a zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2019, No. 6.

Pazdan Maksymilian: Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, eds. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej 2018.

Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, ed. A. Mariański, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001.

Sieradzka Małgorzata: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. II), „Monitor Prawniczy” 2018, No. 23.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law