The Act on the National Cybersecurity System and Other Legal Regulations in the Context of Ensuring State Cybersecurity. Selected Issues

  • Dominika Skoczylas University of Szczecin, Poland
Keywords: administrative authority, cybersecurity, cybercrime, globalization, system threats

Abstract

The article presents changes in the Polish legal order in the aspect of ensuring the security of ICT systems and system tools with which data processing and remote services are performed. The issues related to potential threats to the proper functioning of the network and the obligations of public administration bodies in the field of cybersecurity were analyzed. Particular attention was paid to the administrative authority of entities, thanks to which they can apply appropriate protective measures. In addition, EU law is presented in relation to the Digital Single Market Strategy for Europe. The aim of the work will be to identify potential threats to cyberspace and to try to counteract them, on the example of regulations adopted by Poland. In the first part of the thesis, the matter of network security threats will be discussed, in the second—obligations of entities in the field of cybersecurity arising from legal acts. Research methods include the analysis of legal acts using the literature on the subject.

References

Banasiński, Cezary and Włodzimierz Nowak. 2018. „Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa.” In: Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, edited by Cezary Banasiński, 154-157. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Cavelty, Myriam Dunn. 2012. „Cyber-security.” In: Contemporary Security Studies, edited by Alan Collins, 362-377. Oxford: Oxford University Press.

Celarek, Krystyna. 2013. Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna. 2019. „Obowiązek wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej.” In: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, edited by Waldemar Kitler, Joanna Taczkowska-Olszewska, and Filip Radoniewicz, 101-103. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Czyżak, Mariusz. 2018. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.” TEKA Commission of Legal Sciences, Volume XI, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin 2:118.

Dijk, Jan A.G.M. van. 2006. The Network Society. Social Aspects of New Media. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd.

European Commission. 1994. „Europe and the Global Information Society.” Recommendations to the European Council, Bangemann Report. In http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf [accessed: 8.10.2019].

ENISA, European Union Agency For Cybersecurity. 2019. National Cybersecurity Strategies. In https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies [accessed: 15.10.2019].

Ganczar, Małgorzata. 2009. Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Harley, David, Lysa Myers, Stephen Cobb and Camilo Gutiérrez Amaya. 2019. Cybersecurity Trends 2019: Privacy And Intrusion In The Global Village. In https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2018/12/ESET_Trends_Report_2019.pdf. [accessed: 15.10.2019].

Hoffmann, Tomasz. 2018. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce. Poznań: Wydawnictwo FNCE.

Ilves, Luukas K., Timothy J. Evans, Frank J. Cilluffo, Alec A. Nadeau 2016. „European Union and Nato Global Cybersecurity Challenges. A Way Forward.” Prism Security Studies Journal 6 (2): 128.

Isazadeh, Ayaz. 2004. „Information Society: Concepts and Definitions.” WSEAS Transactions on Systems 6(3): 1-4. In https://www.researchgate.net/publication/254476368_Information_Society _Concepts_and_Definitions [accessed: 15.10.2019].

Janowski, Jacek. 2012. Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Jastrzębska, Karolina. 2018. Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Kosielski, Mateusz. 2018. Ponad 6 milionów cyberataków na Polskę. Jest gorzej niż rok temu. In https://www.cyberdefence24.pl/ponad-6-milionow-cyberatakow-na-polske-jest-gorzej-niz-rok-temu [accessed: 15.10.2019].

Krawczyk, Mariusz. 2016. Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

Liedel, Krzysztof and Paulina Piasecka. 2008. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio Collegium Civitas.

Ministry of Digital Affairs. 2019. Cyfryzacja w służbie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo sieci 5G – minister cyfryzacji na Kongresie 590. In https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfryzacja-w-sluzbie-zrownowazonego-rozwoju-bezpieczenstwo-sieci-5g---minister-cyfryzacji-na-kongresie-590 [accessed: 15.10.2019].

Ministry of Digital Affairs. 2019. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. In https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa [accessed: 15.10.2019].

Mir, Usman Riaz, Syeda Mahnaz Hassan and Mubashir Majeed Qadri. 2014. „Understanding Globalization and its Future: An Analysis.” Pakistan Journal of Social Sciences 34(2): 611-612.

O’Connell, Mary Ellen. 2012. „Cybersecurity without Cyber War.” Journal of Conflict & Security Law 187 (2012): 187-189.

Poniewierski, Aleksander. 2014. „Zagrożenia dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w kontekście zaawansowanego zastosowania rozwiązań teleinformatycznych – wyzwania dla państwa.” In: Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny, edited by Joanna Świątkowska, 68-69. Kraków: Wydawnictwo Instytut Kościuszki.

Radoniewicz, Filip. 2016. Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Radoniewicz, Filip. 2013. „Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu.” Prawo w Działaniu, t. 13: Sprawy Karne 122.

Radu, Ana Maria and Zdzisław Pólkowski. 2014. „Theoretical, technical and practical aspects of e-administration.” Studia z Nauk Społecznych, 7: 187-188.

Solms, Rossouw von and Johan van Niekerk. 2013. „From information security to cybersecurity.” Computers & Security 38: 97-102.

Szpor, Grażyna. 2016. Jawość i jej ograniczenia, t. I: Idee i pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Taczkowska-Olszewska, Joanna. 2019. „Status i obowiązki dostawcy usługi cyfrowej.” In: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, edited by Waldemar Kitler, Joanna Taczkowska-Olszewska and Filip Radoniewicz, 142-144. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Tarabasz, Anna. 2018. „Cybersecurity and Internet of threats – new challenges in customer behavior.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 360 (16): 68-69.

Yoneji, Masuda. 2004. „Image of the future information society.” In: The Information Society Reader, edited by Frank Webster, 15-16. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Webster, Frank. 1995. Theories of the information society. London and New York: Taylor & Francis Group.

Zimmermann, Jan. 2006. Prawo administracyjne. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Zych, Jan and Cezary Fórmaniak. 2017. „Źródła Blackoutów w Polsce z perspektywy zarządzania kryzysowego.” Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1 (34): 660-663.

Published
2021-05-29
Section
Articles: Law