The Criteria Stipulated in Canon 874 § 1, 1º-2º of the Code of Canon Law and the Validity of Taking on the Munus of Sponsor

Keywords: baptism, godparent, office of sponsor

Abstract

Conditions stipulated by the supreme legislator in CIC c. 874 § 1, 1º-2º which must be met by a person in order to be permitted to take on the office of sponsor include: 1) being designated by the one to be baptized, by the parents or the person who takes their place, or in their absence by the pastor or minister, 2) having the aptitude to perform the tasks of sponsor; 3) having the intention of fulfilling this function; 4) having completed the sixteenth year of age, unless the diocesan bishop has established another age, or the pastor or minister has granted an exception for a just cause. Neither the doctrine nor the discipline of the Latin Church explicitly specify whether failure to comply with these requirements affects the validity of taking on the munus of sponsor, or whether they are only related to its liceity. In view of the absence of such explicit provisions, the author has endeavored to address this concern.

Author Biography

Tomasz Jakubiak, Pontifical Faculty of Theolgy in Warsaw

Rev. Tomasz Jakubiak, Hab. JCD, PhD – Associate Professor at the Pontifical Faculty of Theolgy in Warsaw

References

Althaus, Rüdiger. “sub c. 874.” In Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Vol. 4, ed. Klaus Lüdicke. Essen: Ludgerus Verlag.

Augustine, Charles P. 1920. A Commentary on the New Canon Law. Vol. 4: On the Sacraments (Except Matrimony) and Sacramental. St. Louis–London: B. Herder Book Co.

Ayrinhac, Henry A. 1928. Legislation on the Sacraments in the New Code of Canon Law. New York–London: Longmans – Green and Co.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, and Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne.

Podręcznik dla duchowieństwa. Vol. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu. Blanco, María. 2004. “Baptism.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Vol. 3/1, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodriguez-Ocańa, English language eds. Ernest Caparros, and Patric Lagges, 479–81. Montreal–Chicago: Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum. Conte a Coronata, Matthaeus. 1951. Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum: De Sacramentis Tractatus canonicus. Vol. 1: Praenotiones, De Baptismo, Confirmatione, Eucharistia, Poenitentia et Extrema Unctione. Taurini: Marietti.

Dudziak, Jan. 2002. Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego. Tarnów: Biblos.

Dzierżon, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwesytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Grabowski, Ignacy. 1928. Prawo kanoniczne. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Jakubiak, Tomasz. 2017. “Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w Kościele łacińskim.” Prawo Kanoniczne 60(2):53–69.

Jakubiak, Tomasz. 2018. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Jakubiak, Tomasz. 2019. “Is Canon 874 a Disqualifying Law?.” Studia Canonica 53:431–47.

Janczewski, Zbigniew. 2006. “Dopuszczanie do chrztu niemowląt w aspekcie odpowiedzialności za Kościół.” Annales Canonici 2:120–21.

Lang, Jovian P. 1989. Dictionary of the liturgy. New York: Catholic Book Publishing Corp.

McHugh, John A., and Charles J. Callan. 1930. Moral theology. A complete Course, New York– London: Joseph F. Wagner. Inc – B. Harder.

McIntyre, P. John. 2000. “Status and Rules of Order.” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 138–94. New York: Paulist Press.

Olejnik, Stanisław. 1998. Teologia moralna fundamentalna. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Vol. 1. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pohle, Joseph, and Arthur Preuss. 1915. Dogmatic theology. Vol. 8: The Sacraments I. The Sacraments in General, Baptism, Confirmations. Freiburg–London: B. Herder.

Salachas, Dimitrios. 2001. “De cultu divino et presertim de sacramentis.” In Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Studium Romanae Rotae. Corpus Iuris Canonici. II, ed. Pio V. Pinto, 551–772. Roma Liberia Editrice Vaticana.

Salachas, Dimitrios. 2002. “Divine Worship, Especially the Sacraments (cc. 667-775).” In A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches, ed. George Nedungatt, 493–540. Rome: Pontificio Instituto Orientale.

Ślipko, Tadeusz. 1982. Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Sobański, Remigiusz. 2003a. “Czynności prawne.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczne- go. Vol. 1: Księga pierwsza. Normy ogólne, ed. Józef Krukowski, 201–12. Poznań: Pallottinum.

Sobański, Remigiusz. 2003b. “Osoby fizyczne i prawne.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz- nego. Vol. 1: Księga pierwsza. Normy ogólne, ed. Józef Krukowski, 163–201. Poznań: Pallottinum.

Stadniczeńko, Stanisław L. 2015. “Prawo dziecka do wychowania w rodzinie.” In Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), ed. Stanisław L. Stadniczeńko, 85–118. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. In http://brpd.gov.pl/sites/default/files/konwencja_o_prawach_dziecka_-_komentarz_e-book.pdf [accessed on: 10.09.2019].

Strzeszewski, Czesław. 1994. Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Sztafrowski, Edward. 1979. Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Vol. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tejero, Eloy. 2004. “The Teaching Office of the Church.” Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Vol. 3/1, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodriguez-Ocańa, English language eds. Ernest Caparros, and Patric Lagges, 11–52. Montreal–Chicago: Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum.

Vanyo, Leo V. 1965. Requisites of Intention in the Reception of the Sacraments. Washington: The Catholic University of America.

Warchałowski, Krzysztof. 2002. “Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997.” Studia z Prawa Wyznaniowego 4:59–72.

Woywood, Stanislaus, and Callistus Smith. 1948. A practical commentary on the code of Canon Law. Vol. 1. New York–London: Joseph F. Wagner, Inc. – B. Herdrer.

Published
2020-07-07
Section
Articles: Canon Law