Execution of Penitentiary Measures Over the Years

Keywords: prison, jail, prisoner, reintegration, resocialization, imprisonment, penitentiary measures

Abstract

Penitentiary isolation is undoubtedly an abnormal life situation for people experiencing it and causes a number of traumatizing and depressing factors. Its effects are felt not only for the convict himself, but also for his family and people in the immediate environment. The need to abandon the current lifestyle with all its consequences, as well as separation from loved ones, all of them cause that detention in the conditions of penitentiary units becomes a particularly painful ailment for convicts.

The purpose of the article is to present the scope of penitentiary measures on convicts in the last fourteen years (2005-2018) in comparison with the total number of convicts. On the following pages of the text I will discuss the individual statistical data published as a part of the annual reports of the Prison Service, which will allow for indicating both working and non-working mechanisms responsible for the reintegration of the prisoners.

Author Biography

Grzegorz Skrobotowicz, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration

Dr Grzegorz Skrobotowicz – adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Dawidziuk Ewa: Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

Kuć Małgorzata: Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.

Migdał Jerzy, Skrobotowicz Grzegorz: Możliwość realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych, Rocznik Nauk Prawnych 24 (2014), nr 1, s. 109-120.

Nowicki Marek A.: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.

Pawłowska Natalia: Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej, Państwo i Prawo 6 (2007), s. 76-89.

Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, red. A. Kwieciński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013.

Stańdo-Kawecka Barbara: Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Program Unii Europejskiej Phare/Tacis Demokracja 1998.

Published
2020-07-07
Section
Articles: Law