The Standards for the Protection of Taxpayer Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Their Application in the Judicature of Poland’s Administrative Courts

  • Agnieszka Franczak Cracow University of Economics
Keywords: Charter of Fundamental Right, of the European Union, taxpayer rights, European Union laws, tax law

Abstract

One of the sources of taxpayer rights is the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The current significance of taxpayer rights as guaranteed by said Charter increases due to international coordination by taxing authorities of individual states for the purpose of combating tax avoidance and/or evasion. Safeguarding these Charter fundamental rights are national and European Union courts: regarding tax issues in Poland, the administrative courts. This article determines how – in practice – Poland’s administrative courts reflect and apply the taxpayer rights standards as defined by said Charter. In order to accomplish the research objective and verification of the proposed hypothesis, this empirical study examines the judicature of Poland’s administrative courts in tax cases for the previous five years.

Author Biography

Agnieszka Franczak, Cracow University of Economics

Dr Agnieszka Franczak – adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

References

Baran Mariusz: Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer bussines 2014.

Barcik Jacek: Problematyka stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie, Iustitia 3 (2015), s. 153-157.

Bojarski Łukasz, Schindlauer Dieter, Wladasch Katrin [i in.]: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, red. M. Wróblewski, Warszawa: Ośrodek Badań Studiów i Legislacji 2014.

Brzeziński Bogumił: Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń: TNOiK 2017. Casarosa Federico, Fontanelli Filippo, Lazzerini Nicole [i in.]: Metody interakcji sądowych w sprawach dotyczących europejskich praw podstawowych, oprac. wersji polskiej Wydział Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny 2014.

Dominik-Ogińska Dagmara: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej stosowanie w podatkach, Kwartalnik Doradca Podatkowy 3 (2019), s. 38-43.

Grzeszczak Robert, Szmigielski Artur: Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych, Europejski Przegląd Sądowy 10 (2015), s. 11-18.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa: C.H. Beck 2013.

Kowalik-Bańczyk Krystyna: Stosowanie KPP przez polskie sądy oraz przez organy władzy publicznej – przegląd orzecznictwa TK, SN, sądów powszechnych i administracyjnych, [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r., Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Europejskiej 2016, s. 33-39.

Półtorak Nina: Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 9 (2014), s. 17-28.

Półtorak Nina: Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010.

Safjan Marek: Dyskusja, [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r., Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Europejskiej 2016, s. 44-52.

Taborowski Maciej: Jak usprawnić stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy polskie [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r., Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Europejskiej 2016, s. 96-111.

Taborowski Maciej: Znaczenie art. 53 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla poziomu ochrony praw podstawowych w krajowym prawie konstytucyjnym, Państwo i Prawo 1 (2016), s. 40-57.

Wróblewski Mirosław: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2 (2015), s. 17-23.

Published
2020-07-07
Section
Articles: Law