Dissmision From the Service of the Police Based on the Art. 41 (2) (5) Act on the Police and the Right of a Police Officer to an Annual Reward

Keywords: Police; Police officer; service relationship; dismission from the service of the Police; annual reward

Abstract

The article is devoted to the issues related to the legal structure of the annual award. This institution is regulated in the Art. 110 of April 6, 1990 on the Police. Formal conditions which have to be fulfilled to entitle and acquire this right were discussed. There were also indicated entities entitled to the annual award. Attention was also focused on the issue related to the dissmision from the Police, in particular on the Art. 41 (2) (5) Act on the Police and there was indicated in which circumstances in these situations dismissed police officer acquires the right to annual reward.

References

Czebotar Łukasz, Gądzik Zuzanna, Łyżwa Aneta [i in.]: Komentarz. Ustawa o Policji, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2015.

Dobkowski Jarosław: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, s. 137-164.

Dzimińska-Mosio Monika: Ważny interes służby jako przesłanka zwolnienia funkcjonariusza Policji, [w:] Współczesne problemy prawa. Nadużycia prawa, Tom 2, red. I. Nowicka, D. Mocarska, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2016, s. 225-240.

Gacek Paweł: Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka 23 (2011), nr 2, s. 68-93.

Gacek Paweł: Odwołanie od rozkazu personalnego, Przegląd Policyjny 123 (2016), nr 3, s. 80-98.

Gacek Paweł: Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji), Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2 (2018), s. 26-37.

Gacek Paweł: Zmiana stadium postępowania karnego jako podstawa do zwolnienia policjanta ze służby w Policji ze względu na „ważny interes służby”, Przegląd Policyjny 128 (2017), nr 4, s. 70-99.

Hanausek Tadeusz: Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1996.

Kacprzak Jan: Stosunki służbowe w formacjach zmilitaryzowanych – charakter prawny, ochrona sądowa, Przegląd Policyjny 33 (1994), nr 1, s. 97-111.

Kotowski Wojciech: Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2008.

Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2001.

Leoński Zbigniew: Materialne prawo administracyjne, Warszawa: C.H. Beck 2000.

Liwo Marian: Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa: LexisNexis 2013.

Maciejko Wojciech, Korcz-Maciejko Aneta: Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wrocław: GASKOR 2010.

Maciejko Wojciech, Rojewski Michał, Suławko-Karetko Agnieszka: Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa: C.H. Beck 2011.

Maciejko Wojciech: Osobowe prawo administracyjne, Warszawa: C.H. Beck 2008.

Nowacki Józef, Tobor Zygmunt: Wstęp do prawoznawstwa, Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza 1997.

Opaliński Bartłomiej, Rogalski Maciej, Szustakiewicz Przemysław: Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa: 2015, Legalis/el.

Opaliński Bartłomiej, Szustakiewicz Przemysław: Policja studium administracyjnoprawne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego 2013.

Paśnik Jerzy: Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa: Oficyna Prawnicza MUZA S.A. 2000.

Piątek Zbigniew, Socha Robert, Wars Piotr: Charakterystyka Policji, [w:] Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, red. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej 2009, s. 29-46.

Pieprzny Stanisław: Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2011.

Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2014.

Prawo Policyjne. Komentarz, red. S. Sagan, Katowice: Biuro Wydawnictw Prawniczych „POLBOD” 1992.

Sierocka Iwona: Nagrody roczne funkcjonariuszy Policji, Monitor Prawa Pracy 3 (2012), s. 128-131.

Szankin Tomasz: Służba w Policji, [w:] Prawo policyjne, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec [i in.], Warszawa: Difin S.A. 2014, s. 195-210.

Szustakiewicz Przemysław: Istota stosunku służbowego, [w:] Wojciech Maciejko, Przemysław Szustakiewicz, Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Legalis/el. 2016.

Szustakiewicz Przemysław: Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa: Difin S.A. 2012.

Ura Edward, Ura Elżbieta: Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.

Ura Elżbieta: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Prawo administracyjne, red. E. Ura, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1997, s. 348-374.

Wieczorek Mariusz: Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.

Zieliński Tadeusz: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977.

Zorska Maria: Komentarze do ustaw z 31 stycznia 1950 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i z 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i ich rodzin, Warszawa: druk MSW 1960.

Żywucka-Kozłowska Elżbieta: Policja. Zagadnienia wybrane, Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 2014.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Administration