Legal Perspective of Social Security Definition – Critical Analysis

Keywords: social security; terminology; social policy; security science; national security

Abstract

From the point of view of public administration bodies, social security, as an element of national security, is one of the important factors determining the direction of the internal policy of the state. That is why over the centuries numerous attempts have been made to create a definition of social security, including new elements within it. The result of such action is the lack of one complementary definition of the concept that would satisfy all representatives of both the world of science and politics. This article aims to show selected concepts of social security along with an indication of its essence and nature and subjecting them to critical analysis. The author of the above procedure wants to start a discussion on the universalization of concepts and definitions related to social security.

References

Discours d]inauguration de l’Institut Pasteur, 1988, [w:] https://archive.org/stream/b22301720/b22301720_djvu.txt [dostęp: 14.05.2018].

Gierszewski Janusz: Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka 23 (30) 2018, s. 21-38.

Gierszewski Janusz: Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin 2013.

Gierszewski Janusz: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa: Difin 2013. Karpowicz Ewa: Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, Informacje Biura Studiów i Ekspertyz 1249 (2006), s. 3-12.

Kelley David: The History, Economics, and Philosophy of Social Security, 2010, [w:] https://atlassociety.org/commentary/commentary-blog/4062-the-history-economics-and-philosophy-of-social-security [dostęp: 6.05.2017].

Korcz Adam: Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, 2012, [w:] www.adamkorcz.w.interia.pl/spol.pdf. [dostęp: 4.11.2017].

Księżopolski Mirosław: Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1985, s. 18-24.

Kuś Małgorzata: O społecznym zagrożeniu bezpieczeństwa III RP, Res Politicae 5 (2013), s. 103-113. Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2004.

Leszczyński Marek: Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 2009.

Majer Piotr, Urbanek Andrzej: Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa: Editions Spotkania 2016.

Mała księga cytatów, red. H. Lipiec, Radom: Oficyna Wydawnicza STON I 1994.

Nowak Eugeniusz, Nowak Maciej: Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin 2011.

Rousseau Jean J.: Umowa społeczna, przekł. A. Peretiatkowicz, Poznań: Gebethner i Wolff 1929.

Rubinow Isaac M. The Quest for Security, New York: Holt 1934.

Ruksztełło Monika: Sprawiedliwość a bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa w zakresie działalności podmiotów stosunków międzynarodowych, red. P. Niwiński, M. Ilnicki, B. Woźniak-Krawczyk, Gdańsk: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego 2015, s. 34-42.

Skrabacz Aleksandra: Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2012.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, [w:] http://www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112 [dostęp: 7.05.2018].

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, [w:] https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf [dostęp: 7.05.2018].

Szymoniak Andrzej: Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa: Difin 2011.

Zubrzycki Waldemar: Poznawcze aspekty zagrożeń, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka, red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB 2015, s. 25-34.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Law