Social Insurance for Municipal Employees of the Lublin City Council in Years 1918-1939

Keywords: the Lublin city municipality; retirement pension insurance; health insurance; medical assistance; Health Maintenance Organisation

Abstract

After Poland regained independence, it operated within various legal systems inherited from the partitioning states. A different legal status was also in force in the field of social security. Establishing a unified social security system in a recovering state was a very difficult task. It was necessary not only to standardize post-partition legislation, but above all, to adapt it to the socio-political conditions of an independent country. The unification of social security rules took place due to the entry into force of the Act on social insurance of 28 March 1933, commonly referred to as “the merger act”. The analysis of the principles of insuring municipal employees of the interwar Lublin reveals that, despite the adoption of uniform legal standards in the field of social security, local governments, or rather local government bodies, had the right under the applicable provisions to self-determine the conditions for obtaining medical assistance and retirement insurance by issuing internal statutes, which led to a kind of particularism of the legal employee insurance system.

References

[brak informacji o Autorze] O ubezpieczeniu społecznym w Polsce, Praca i Opieka Społeczna 1 (1923), s. 35-53.

Chylewski Jerzy: Jak rozwiązać problem emerytalny w samorządzie terytorialnym, Samorząd 46 (1935), s. 710-712.

Dalbor Władysław: Zaliczenie lat poprzedniej służby państwowej do wysługi emerytalnej pracowników samorządowych oraz płatnych członków magistratu b. dz. pr., Samorząd 24 (1934), s. 366-367.

Dulinicz Wacław: Charakter prawny ubezpieczenia emerytalnego pracowników samorządowych, Samorząd 28 (1934), s. 426-428.

Dulinicz Wacław: Ustawa scaleniowa a ubezpieczenia pracowników samorządowych, Samorząd 6 (1934), s. 81-82.

Dyboski Tadeusz: Ubezpieczenia społeczne w Polsce w ostatnich latach, Warszawa: Instytut Spraw Społecznych 1939.

Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, cz. II, red. F. Ryszka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1968.

Jakubiec Dariusz: Pierwsze polskie instytucje ubezpieczeń społecznych. Zarys historii i ustroju, Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2007.

Karpiński W.: Ubezpieczenie emerytalne pracowników samorządowych, Samorząd 35 (1935), s. 536-539.

Korczak Jerzy: Sytuacja prawna pracowników samorządowych w II i III Rzeczypospolitej, [w]: 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, red. J. Korczak, Wrocław: Kolonia Limited 2010, s. 379-404.

Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków: Zakamycze 2001.

Landau Zbigniew: Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach kryzysu gospodarczego 1930-1935, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10-11 (1968), s. 36-47.

Makarzec Piotr: Ubezpieczenia społeczne w II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Administracja 2 (2012), s. 197-210.

Muszalski Wojciech: Ubezpieczenia społeczne. Zarys ogólny, cz. 1, Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1984.

Sadowska Jolanta: Prawnoorganizacyjne podstawy ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce, Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 9 (1993), s. 17-55.

Słowiński Konrad: Kancelaria miasta Radomia w latach 1915-1939, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016. Szubert Wacław: Stulecie polskich instytucji ubezpieczenia społecznego, Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 7 (1989), s. 5-10.

Wratny Jerzy: Organizacja ubezpieczeń Społecznych, [w]: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, red. C. Jackowiak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1991, s. 53-67.

Zakrzewski Stanisław: Niebezpieczeństwo emerytalne w samorządach, Samorząd 16 (1935), s. 262-263.

Zieliński Tadeusz: Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Law