Disclosure of Data of Breeding Cells and Embryos Givers – Selected Issues

Keywords: anonymity; donors; embryo; germ cell

Abstract

Breeding cells and embrios donors’ data disclosure becomes more important subject in legal practice and it is being updated with court decisions adjudicating in this matter, e.g. German court confirming the right of a person born after an in vitro fertilization procedure to learn personal data of his/hers biological father. The study aims to identify legal problems arising mainly from the regulations contained in the Act on the treatment of infertility and to provide an answer to the question of guarantee of the donors’ anonymity.

References

Chełmowska Paulina W.: Prawo dziecka poczętego w wyniku zastosowania medycznie wspomaganej prokreacji do poznania swojego pochodzenia genetycznego – kilka słów o ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności, [w:] http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP-Monografie/6/19-28.pdf [dostęp: 29.10.2019].

Dorosiński Rafał, Bernaciak Nikodem, Kowalczyk Marta: Zapłodnienie in vitro: wątpliwości, pytania, zastrzeżenia, [w:] https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/Broszura_IVF.pdf [dostęp: 29.10.2019].

Farat Anna, Roeske Maria: Prawo dziecka do znajomości swojego pochodzenia genetycznego i inne wybrane konsekwencje prawne wspomaganej medycznie prokreacji, [w:] http://www.prawoimedycyna.pl [dostęp: 29.10.2019].

Fras Mariusz: Komentarz do art. 8, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, red. M. Habdas, WKP 2018, LEX/el.

Gajda Janusz: Przesłanka dobra dziecka przy ustalaniu jego pochodzenia, Rodzina i Prawo 1 (2006), s. 24-43.

Gutowski Maciej: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1 (2018), s. 93-109.

Haberko Joanna, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga: Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy problem rodziny i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu niepłodności, druk sejmowy 3245, [w:] https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/diametros/article/download/675/990?inline=1#footnote-44 [dostęp: 29.10.2019].

Haberko Joanna: Komentarz do art. 30, [w:] Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, WBK 2016, LEX/el.

Korohoda Włodzimierz: Współczesne możliwości inżynierii komórkowej z wykorzystaniem komórek macierzystych, [w:] Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 231-238.

Krajewski Piotr: Eugeniczna selekcja embrionów, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. Bosek, M. Królikowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010, s. 67-72.

Majda Rafał: Komentarz do art. 8, [w:] Kodeks cywilny część ogólna. Komentarz, red. P. Książak, Pyziak-Szafnicka, wyd. 2, LEX/el. 2014.

Nawrot Oktawian: Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer 2011.

Published
2020-06-15
Section
Articles: Law