Celebracje liturgiczne w katechezie parafialnej

  • Helena Słotwińska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: katecheza, katechizowani, liturgia, celebracja, modlitwa, obrzędy, błogosławieństwa, małżeństwo, rodzina, wspólnota, Kościół

Abstrakt

Artykuł w swojej części teoretycznej prezentuje zamieszczone w „Programie Katechezy Parafialnej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych”, zagadnienia, które należy omówić w katechezach parafialnych (nr 1) oraz akcentuje znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie (nr 2). Natomiast w części praktycznej (nr 3) podaje konkretne celebracje liturgiczne, stanowiące duże wsparcie dla wybranych zagadnień, które są zaproponowane do omawiania we wspomnianych  katechezach parafialnych. 

Opublikowane
2021-02-10
Dział
Artykuły