Z pogranicza literatury i przepowiadania homilijnego

  • Leszek Pintal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: homilia, literatura piękna, przepowiadanie homilijne, sacrum, teologia literatury, miejsca teologiczne

Abstrakt

Z różnych środowisk docierają głosy mówiące o potrzebie i konieczności odnowienia przepowiadania homilijnego. Na ten jakże ważny problem dla współczesnego Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI, który przypomniał: „Ze względu na wagę słowa Bożego, rodzi się konieczność poprawienia jakości homilii”. Jedną z dróg odnowy przepowiadania może stać się wprowadzenie elementów literatury do homilii. Przestrzenią przenikania się literatury i teologii staje się sfera sacrum. Literatura może więc odnaleźć swoje miejsce w przepowiadaniu homilijnym oraz w istotny sposób przyczynić się do odnowienia jakości współczesnego przepowiadania.

Opublikowane
2021-02-10
Dział
Artykuły