Biskup Marian Fulman (1918-1945) jako promotor życia liturgicznego w diecezji lubelskiej

  • Piotr Petryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: liturgia, bp Fulman, diecezja lubelska

Abstrakt

Artykuł prezentuje działalność biskupa Mariana Fulmana w jako promotora liturgii i różnych form pobożności ludowej. Został powołany na stolicę biskupią w Lublinie w 1918 r. Biskup Fulman przeorganizował sieć dekanalną i parafialną. Erygował 7 nowych dekanatów i 86 parafii. Przez swoją działalność prawodawczą i pastoralną przyczynił się do uporządkowania i rozwoju służby Bożej. Wprowadził praktykę systematycznego nauczania katechizmu w każdą niedzielę. Starał się o rozwój życia eucharystycznego. Zarządził sprawowanie dwóch mszy św. w niedzielę i święta, uporządkował niedzielne nabożeństwa, promował wczesne przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii św., zwołał Kongres Eucharystyczny. Szerzył kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kult Chrystusa Króla. Upowszechniał kult świętych, szczególnie św. Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli. W kulcie tym upatrywał wartości moralne i patriotyczne szczególnie potrzebne w wychowaniu młodzieży. Wielką wagę przykładał do rozwoju stowarzyszeń kościelnych zarówno dla dorosłych jak i dla młodzieży.

Opublikowane
2021-02-10
Dział
Artykuły