Maryja wzorem uczestnictwa w Mszy świętej

  • Zdzisław Janiec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: Msza św., uczestnictwo, „Niewiasta Eucharystii”

Abstrakt

Artykuł ukazuje Maryję jako wzór uczestnictwa we Mszy św. Maryja jako „Niewiasta Eucharystii” nie tylko jest obecna w liturgii mszalnej w tekstach liturgicznych (najczęściej przez wspominanie), ale jest to bytność mistyczna – duchowa. Stąd Maryja swoim przykładem wychowuje uczestników liturgii mszalnej, jak stawać się ludźmi Eucharystii. Szczególne momenty formacyjne to: postawa Maryi wobec proklamowanego podczas Mszy św. słowa Bożego, modlitwy wiernych, przygotowania darów, uwielbiania Boga, współofiarowania mszalnego oraz podczas przyjmowania Komunii św. Maryja jest więc pomocą do świadomego, pełnego, owocnego uczestnictwa we Mszy św. w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II.

Opublikowane
2021-02-10
Dział
Artykuły