„Omnia transeunt – Caritas manet”. Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Sekcję Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej poświęconej Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie. L

  • Leszek Pintal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Opublikowane
2021-01-30
Dział
Sprawozdania i Materiały