Joseph Ratzinger. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Przeł. Marzena Górecka, Monika Rodkiewicz; współpr. Joachim Kobienia, Dominik Petruk. Joseph Ratzinger. Opera omnia t. XII

  • Michał Wyrostkiewicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
Opublikowane
2021-01-30
Dział
Recenzje