Giovanniccio Bazilovič O.S.B.M. e la sua formazione monastica dei basiliani alla fine del XVIII e all’ inizio del XIX secolo nell’ eparchia di Mukačevo

  • Milan Lach
Słowa kluczowe: Jerzy Joannikij Bazyłowicz; monastycyzm wschodni; bazylianie; eparchia mukaczewska; Imago vitae monasticae; komentarz do reguł zakonnych; wyjaśnienie Boskiej liturgii

Abstrakt

Jerzy Jan Bazyłowicz OSBM i jego formacja monastyczna bazylianów od końca XVIII do początków XIX wieku w eparchii mukaczewskiej

Artykuł ukazuje życie i dzieło bazylianina Jerzego Joannikija Bazyłowicza (1742-1821). Należy on do najbardziej zasłużonych bazylianów w historii grekokatolickiej eparchii Mukaczewo na Ukrainie. Był on protoihumenem siedmiu klasztorów bazyliańskich przez okres trzydziestu dwóch lat. Bazilovič zwracał szczególną uwagę na formację i życie duchowe zakonników, a tym samym pragnął podnieść poziom życia zakonnego ówczesnych bazylianów. Okres jego działalności uznaje się za złoty wiek eparchii mukaczewskiej, a napisane przez niego dzieła za klejnoty duchowości zakonnej tego okresu. Artykuł ukazuje szczegółowo jego trzy dzieła ascetyczne, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się wschodniego monastycyzmu w cerkwi grekokatolickiej na Zakarpaciu na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego głównymi dziełami z zakresu duchowości zakonnej są to dwa rękopisy, dotyczące reguł i konstytucji zakonnych oraz dzieło drukowane: Imago vitae monasticae. Jest on ponadto autorem wyjaśnienia Boskiej liturgii.

Bibliografia

Баран О., Єпископ Андрєй Бачинський, Yorkton 1963, 61.

Basilio Magno, Asceticon magnum sive Questiones [Regulae fusius tractatae et Regulae breuius tractatae = recensio Vulgata compilata s. VI], PG 31, 901-1305.

Basilio Magno, Asceticon paruum, PL 103, 483-554.

Basilio Magno, Constitutiones monasticae, PG 31, 1321-1428.

Basilio Magno, Regulae morales, PG 31, 691-869.

Basilio Magno, Epistolarum classis I 2, PG 32, 223.

Bazilovič J. – A. Kocak, Ot pravil i ustanovlenii monašeskich, Krasny Brod 1796. Ms. n. 1, Biblioteca della Università statale a Užgorod.

Bazilovič J., Brevis Notitia, II, Cassoviae 1804.

Bazilovič J., Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii, ed. S. Zavarský – P. Žeňuch, Bratislava – Roma 2009.

Bazilovič J., Imago vitae monasticae, Cassoviae 1802.

Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku, Eds. M. Bizoňová – J. Coranič, Prešov 2013.

Drobner H., Patrologia, Casale Monferrato 1998.

Gavrilović Z., «Serbian Christianity», Dictionary of Eastern Christianity, Oxford 1999, 442-446.

Гебей, Д.И., «Поминайте наставники ваша», 74, in Д.И. Гебей, ed., Мъсяцослов на 1894 год, Унгвар 1893.

Кинах Г., «В. Рутсъкого правила», AOSBM (1924), 57,

Kocak A., Prolog duchovnij asketičeskij, Bukovce 1797, Ms 351 Д, UŠUK, Užgorod.

Lach M., Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei basiliani dell’eparchia di Mukačevo (1789-1821), in Orientalia et Occidentalia 7, Košice 2010.

Mикитась В. Л., Давні рукописи і стародруки, II, Львів 1964.

Mикитась В. Л., Давні книги закарпатського музєю, Львів 1964.

Mикитась В. Л., Давні книги закарпатського музєю, Ужгород 1961.

Neri U., Opere ascetiche di Basilio di Cesarea, Torino 1980.

Пekaр A., «Василіянскa провінція», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1982).

Пekaр A., «Василіянски протоігумени», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1974).

Пekaр A., «Протоігумен Йоанникій Ю. Базилович», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1992).

Špidlík T. – Tenace M. – Čemus R., Questions monastiques en Orient, Orientalia Cristiana Analecta 259, Roma 1999.

Špidlík T., La spiritualité de l’Orient chrétien, Manuel systématique, Orientalia Cristiana Analecta 206, Roma 1978.

Тихій Ф., «Іоанникий Базилович», 48, in А. Волошин, ed., Мъсяцослов на 1922 год, Ужгород 1921.

Timkovič V., Letopis Krásnobrodského monastiera, Prešov 1995.

Vidák V. J., «Regulae monasticae a duabus Synodis annorum 1773 et 1776 perscriptae et editae 1776», in Mansi, J. D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXXIX, Paris 1907, 575-666.

Vidák V. J., Правила монашеские, n. 1583, UŠUK, 10+113 pp.;

Вукович С., Српски jерарси, Бeоград 1996.

Заклинський К., «Нарис історії», Науковий здірник Музею української культури 1 (1965), Svidník, 53.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły