Krzyż i Maryja w badaniach prof. Jerzego Józefa Kopcia CP

  • Erwin Mateja Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: krzyż; Maryja; pasja; droga krzyżowa; nabożeństwa

Abstrakt

Bogata spuścizna naukowa ks. prof. Jerzego Kopcia ukazuje liturgię jako rzeczywistość wielowymiarową i wieloaspektową. Pośród wielu problemów badawczych, podejmowanych przez tego wybitnego liturgistę, jednym z głównych był problem kultu pasyjnego i maryjnego w ujęciu historycznym. W tematyce pasyjnej w ujęciu ks. prof. Kopcia widać wyraźnie rozwój kultu od najstarszych jego przejawów, skoncentrowanych głównie na Krzyżu Chrystusa i zbawczej mocy Jego śmierci, przez podkreślenie grzeszności człowieka aż do historycznego zaznaczenia soterycznej roli krzyża i męki Chrystusa jako ocalenia od grzechu. Powiązanie przez Księdza Profesora tematyki teologicznej z konkretnymi formami kultu pozwala na szersze spojrzenie na aktualne przejawy czci pasyjnej. Podobnie spojrzeć należy na badania dotyczące czci Matki Boskiej. Opisane przez Księdza Profesora rozwijanie się kultu maryjnego łączy on z analizą jego genezy, znaczenia oraz relacji między doktryną Kościoła a tym, co dzisiaj nazywamy pobożnością ludową.

Bibliografia

Kopeć J.J.: Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997.

Kopeć J.J.: Droga Krzyżowa. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów. Poznań 1985.

Kopeć J.J.: Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa 1975.

Kopeć J.J.: Treści ideowe kultu świętej włóczni w świetle średniowiecznych źródeł liturgii polskiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28:1971 z. 4 s. 5-25.

Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa prof. J.J. Kopcia CP. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 8 s. 13-25.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły