Paradygmat liturgiczny w ujęciu ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP

  • Stanisław Araszczuk Papieski Wydział Teologiczny
Słowa kluczowe: paradygmat; liturgia; Jerzy Józef Kopeć; mistagogia

Abstrakt

Odwołując się do skarbca kościelnej tradycji, Sobór Watykański II podjął proces reformy liturgii i korektę tekstów kultowych, by nadać im charakter orędzia, wzywającego uczniów Chrystusa do ożywienia wiary oraz pobudzającego ich moc chrześcijańskiego ducha, która gwarantuje większą owocność uczestnictwa w sprawowaniu kapłańskiej posługi Kościoła. Teksty liturgiczne i święte obrzędy inspirują modlitwę i życie chrześcijańskie, stanowiąc jednocześnie przez przyświadczenie wiary formę obiektywnego uczestnictwa w Paschalnej Tajemnicy Chrystusa. Dzięki temu sam świadomy i pełny udział w liturgii prowadzi do syntezy wiary i życia. Powyższy cel jednak może być osiągnięty przez wydobycie i udostępnienie wiernym i samym liturgiom całego bogactwa treściowego liturgii. Dlatego, zdaniem ks. prof. Kopcia, w realizowanej obecnie odnowie posoborowej, po edycji zreformowanych ksiąg liturgicznych, konieczne staje się otwarcie skarbca ubogaconej liturgii zarówno przez poprawne i pobożne sprawowanie samych obrzędów przy użyciu języka ojczystego, jak i wszechstronne ukazanie wątków treściowych, mogących pobudzać wiarę uczniów Chrystusa do świadomego przyjęcia i przeżycia misterium obecnego i działającego Pana .

Bibliografia

Czerwik S.: Liturgika na tle innych dyscyplin teologicznych. „Roczniki Teologiczne” 46: 1999 z. 8 s. 85-97.

Kopeć J.J.: Formacja liturgiczna czyli mistagogia w liturgii i przez liturgię. „Liturgia Sacra” 3-4: 1996 s. 23-38.

Kopeć J.J.: Paradygmat liturgiczny. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 8 s. 107-129.

Kopeć J.J.: Liturgika dyscypliną teologiczną. W: K. Stanecki (red.). Laudate Dominum. Gniezno 2005 s.35-46 .

Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa prof. J. J. Kopcia CP. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 8 s. 13-25.

Opublikowane
2021-01-30
Dział
Artykuły