Lunin’s Sustaining Faith

  • Adam Drozdek Duquesne University in Pittsburgh
Keywords: Lunin; catholicism; decembrists

Abstract

[Abstrakt tylko w j. polskim / Abstract only in Polish]

Michaił Łunin skazany został na zesłanie na Sybir za udział w ruchu dekabrystów. Podczas swego pobytu w Paryżu i w Polsce Łunin przyjął katolicyzm i odtąd wiara ta stanowiła dla niego źródło siły i intelektualnej inspiracji podczas jego dwudziestoletniego zesłania. Artykuł analizuje wypowiedzi Łunina w kwestiach teologicznych oraz na temat roli Kościoła w życiu jednostek i w życiu społecznym.

References

Barratt, Glynn: M. S. Lunin: Catholic Decembrist, The Hague: Mouton 1976.

Korczak-Branicki, Xavier: Les nationalités slaves: lettres au révérend P. Gagarin (S.-J.), Paris: E. Dentu 1879.

Korczak-Branicki, Xawery: Narodowości słowiańskie: listy do W.O. Gagaryna S.J., Paryż: Drukarnia Polska A. Reiffa 1879.

Гессен, С[ергей] Я., Коган М[ихаил] С.: Декабрист Лунин и его время, Ленинград: Наука и Школа 1926.

Завалишин, Дмитрий [И.]: Декабрист М.С. Лунин, „Исторический вестник” 1(1880).

Канунова, Ф[аина] З.: Проблемы духовной эволюции М.С. Лунина, in: Е. К. Ромодановская (ed.), Русская литература XIX-XX вв.: Поэтика мотива и аспекты литературного анализа, Новосибирск: СО РАН 2004, 181-187.

Лунин, М[ихаил] С.: Письма из Сибири, Москва: Наука 1987.

Лунин, М[ихаил] С.: Сочинения, письма, документы, Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство 1988.

Максимов, С. В.: Сибирь и каторга, Санкт Петербург: Н. Стефанов 1891.

Окунь, Семен Б.: Декабрист М.С. Лунин, Ленинград: Издательство Ленинградского университета 1985 [1962].

Парсамов, В[адим] С.: Декабрист М.С . Лунин и католицизм, „Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории” 5(2001).

Розен, Андрей Е.: Записки декабриста, Санкт Петербург: Общественная Польза 1907 [1870].

Свистунов, П[етр] Н.: Отповедь, in: Ю.Г. Оксман (ed.), Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, Москва: Издательство Всесоюзного Общества Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев 1933, vol. II, 283-312.

Штрайх, С[оломон] Я.: Лунин в процессе декабристов, in: М[ихаил] С. Лунин, Сочинения и письма, Петербург: Пушкинский дом при Академии наук СССР 1923, 91-97.

Published
2021-02-13
Section
Articles